Certifikát, který vedení nemocnice převzalo 26. srpna, vystavil Německý akreditační institut německé společnosti TÜV SÜD. Říká, že kvalita Domažlické nemocnice se shoduje ve standardu péče s podmínkami, které jsou v Německu.

Důvody pro jeho získání byly dva. „První důvod bylo obhájení české certifikace Spojené akreditační komise v roce 2017. Ten má spousta našich zdravotnických zařízení, ale je pouze na národní úrovni a řeší především zdravotnickou složku. Protože bychom však byli rádi mezinárodně uznáváni, rozhodli jsme se o certifikát zažádat,“ vysvětlil ředitel Domažlické nemocnice Petr Hubáček.

Druhým důvodem je blízkost k hranicím s Bavorskem a možnost orientovat se na zahraniční klientelu. Řada německých občanů se v Domažlicích ptala po této certifikaci. „Většina zdravotnických zařízení v Německu ho má a pacient si vybírá podle certifikace,“ pokračoval Hubáček.

Aby se nemocnice mohla stát zárukou bezpečí a kvality i na mezinárodní úrovni, musela projít řadou kontrol, takzvaných auditů. Jeden audit byl vnitřní s pomocí konzultanta, a pak audit prvního a druhého stupně. První stupeň se zabýval především administrativou a zmapováním činnosti nemocnice. Druhý audit trval celkem tři dny a probíhal v provozu.

„Bylo to poměrně náročné, protože se šlo do hloubky všech procesů,“ uvedla Karolína Sládečková, obchodní reprezentantka TÜV SÜD. Proces je v nemocnici nastaven vstupem pacienta přes jeho přijetí, vyšetření, pobyt, operaci, léčbu, doléčení a výstupem je pak odchod pacienta ze zdravotnického zařízení.

„Hodnotilo se, zda procesy, které si nemocnice nastavila, fungují i v praxi. Je důležité, aby vše vycházelo z realitya nebylo to pro zaměstnance zátěží, která by se mohla odrazit na péči o pacienty,“ pokračovala Sládečková.

Kvalita a certifikace je podmíněna i normou ISO 9001. „Je to taková ‚bible‘, co vše musíme splnit. Je to norma, která určuje model excelence, té nejvyšší kvality, ke které pomalu směřujeme. Není to nástroj těžkého kontrolování a hledání chyb, ale naopak hledání možností zlepšení a zefektivnění,“ doplnila manažerka kvality Domažlické nemocnice Radka Filipčíková s tím, že se povedlo odstranit i velké množství přebytečné dokumentace a administrativy.

„Lékař v současné době tráví téměř 60 % času administrativou a 40 % má vyhrazeno pro pacienta. Nám se to ale podařilo snížit, dnes už jsme na 30 % administrativy. Chtěli bychom ale docílit toho, aby 90 % času bylo věnováno pacientovi,“ řekl na závěr ředitel nemocnice.

Známka kvality bude umístěna v hale a na všech jednotlivých odděleních nemocnice.