„Nejprve děti besedovaly se spisovatelkou Petrou Braunovou o tom, jak vzniká kniha a po složení slibu byly pasovány na čtenáře. Každý dostal pamětní list a knížku (buď Kuba nechce číst od P. Braunové s podpisem autorky, nebo Knihožrouti od K. Smolíkové).

Celkem se pasování zúčastnilo 161 žáků prvních tříd obou ZŠ v Domažlicích," shrnula ředitelka knihovny Lenka Schirová. Snímek je z návštěvy žáků 1.E Základní školy v Komenského ulici.