„Rada města tak rozhodla v souladu s doporučením, které připravily Domažlické technické služby a komise životního prostředí," uvedl místostarosta Karel Štípek.

„Na jednu stranu je mi líto, že strom bude poražený, ale na druhou je pravda, že když je silný vítr, tak se borovice naklání hodně k bytovce," popsal jeden z obyvatel Kovařovicovy ulice.

U smrku v Kunešově ulici bylo shledáno, že je nebezpečný kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu.

Další tři stromy, o jejichž odstranění obyvatelé také žádali, zůstanou prozatím na svých místech.

„Keř plní okrasnou funkci a neohrožuje občany ani bytový dům," rozhodla komise v případu rozložitého jalovce před domem v Mánesově ulici 537.
Další dvě žádosti se týkaly odstranění stromů na městském hřbitově. Jedna z lip je velmi stará, další nadzvedává jeden z hrobů.

„Vzhledem k tomu, že celý areál hřbitova projde v příštím roce velkou revitalizací, rozhodli jsme, že žádosti o pokácení těchto dvou stromů budou vyřešeny při této akci," shrnul místostarosta.

Kdy se smí kácet:

-Kácení dřevin rostoucích mimo lesní porost vyšších než 130 cm nebo s obvodem kmene větším než 80 cm musí schválit referát životního prostředí.
-Strom se smí kácet v období vegetačního klidu (1. října až 31. března).
-Výjimku tvoří pouze havárie a stavy ohrožující zdraví či bezpečnost občanů.
-Platí i pro stromy rostoucí na soukromých pozemcích.

Zdroj: Zákon o ochraně přírody a krajiny