K tomu mohlo dojít už vloni, ale inspekce tehdy upřednostnila záchranu jedné řady starých kaštanů a kácení zakázala. Z Alejí zbylo torzo. Vykácené stromy u silnice měly nahradit keře a lavičky. Takovou změnu v městské rezervaci měla projednat s památkáři. Ti však chtěli kompletní obnovu.

Ministerstvo životního prostředí inspekci vyčetlo, že ochranu zeleně nadřadila ochraně zdraví a majetku lidí. V úvahu totiž nebyl vzat špatný zdravotní stav dřevin s postupující hnilobou i povinnost města zajistit bezpečnost v jedné ze svých nejfrekventova­nějších částí.

„Jednali jsme na základě posudku dendrologa Bohumila Reše. Snaha prodloužit životnost zbylých stromů o deset až dvacet let podle něj smysl měla. A co se týče památkářů, máme výklad, že jejich stanovisko není nad zákon o ochraně přírody,“ říká šéfka inspekce Eva Tylová.

Do kauzy, která vygradovala před volbami, vstoupili i „zelení“. „Jednali jsme podle názorů odborníků ze sdružení Arnika či Agentury ochrany přírody a krajiny. Vždy jsme prohlašovali, že respektujeme jejich rozhodnutí. Náš další postup ještě budeme konzultovat. Pokud dojde na kácení, zaměříme se na to, aby o nové stromy město řádně pečovalo,“ tvrdí Jiří Anderle z Klenčí, předseda Základní organizace Strany zelených.

Inspekce podle ministerstva také pominula vysoké náklady na údržbu starých stromů, jejichž estetická funkce by navíc každé tři roky utrpěla ořezem ´na hlavu´. Radnice proto nyní zvažuje, zda desetitisíce korun za loňský zásah nebude chtít uhradit. „Paradoxně by je nakonec platilo ministerstvo, jako nadřízený orgán inspekce,“ říká starosta Miroslav Mach.

Tylová uvádí, že se inspekce proti rozhodnutí ministerstva ještě může odvolat k odkladové komisi. „To by vše jen oddálilo. Ty stromy už tu mohly půl roku růst, a když ne my, tak alespoň naše děti mohly mít zase pěkné Aleje,“ míní Jiří Schlägel z Domažlic, který vloni po rozhodnutí inspekce zastavit kácení žádal o vyhlášení referenda mezi místními obyvateli.

„Když jsme se před rokem sešli s vedením Domažlic, bylo ujednáno, že když odborník na bezpečnost ing. Kolařík řekne, že tam ty stromy mohou být, tak tam zůstanou. A on po ořezu stromů uvedl, že jsou na tři roky zabezpečeny. Takže snahu radnice považuji za porušení úmluvy,“ dodává Tylová. Podle ní není důvod kácet.

Ministerstvo však v odůvodnění svého rozhodnutí uvádí: „Ani podle posudku Agentury ochrany přírody a krajiny nelze objektivně zastavit působení dřevokazných hub, jimiž jsou zbývající dřeviny napadeny. Přes provedené ošetření a radikální ořez korun nelze s jistotou zajistit bezpečnost a předejít případné nehodě.“

Vedení Domažlic, které se odvolává na větu z rozhodnutí, že proti němu už není odvolání, proto chce zbylých devět kaštanů porazit a vysázet V Alejích znovu všech třináct stromů. Zastupitelé už vloni uvolnili 750 tisíc Kč na nákup 4,5 m vysokých stromů s obvodem kmene až 30 cm. „Teď to musíme znovu projednat na schůzi o rozpočtu na letošní rok,“ říká starosta. Nepředpokládá, že by zastupitelé, kteří už jednou s pořízením kaštanů odolnějších klíněnce souhlasili, změnili názor.