Bezplatné zpřístupnění svého stadionu mládeži do 18 let ve všedních dnech od 16.00 do 20.00 je podstatou projektu, který už příští týden spustí domažlické Gymnazium J.Š.Baara s podporou města Domažlice a krajského úřadu.

„Náš stadion může veřejnost běžně využívat v odpoledních hodinách a o víkendech. Ovšem nikoliv bezplatně. Z bezpečnostních důvodů a s ohledem na riziko poškození majetku na stadionu není možné úplné zpřístupnění prostor. Zájemci tak musejí platit určitý pronájem, který alespoň částečně pomáhá gymnáziu uhradit náklady na správce,“ vysvětluje gymnaziální tělocvikář Jan Anderle.

Podle něj nyní Rada města zvážila přínos rozvoje pohybových aktivit pro děti z Domažlic a blízkého okolí a finančně podpořila projekt ´Centrum volného času´ vypracovaný právě gymnáziem. V rámci grantového programu pro podporu neorganizované mládeže finačně přispívá i Krajský úřad Plzeňského kraje. Gymnázium se podílí bezplatným pronájmem prostor a sportovního materiálu.

„Kromě volného odpoledního přístupu ve všedních dnech od čtyř do osmi hodin budou pro mládež do 18 let na stadionu třikrát týdně i volně přístupné sportovní kroužky vedené zkušenými trenéry,“ dodává Anderle s tím, že první fáze projektu potrvá už od 1. června do poloviny října. Tedy s ohledem na počasí. „Ve druhé fázi se aktivita přesune do prostor gymnázia, kde jsou plánovány další kroužky, nejen sportovní, ale i výtvarný či keramický. Opět přístupné všem domažlickým dětem.“

Víkendový provoz pronajímání stadionu za úplatu bez přítomnosti správce zůstane nezměněn, neboť základní myšlenkou projektu je maximální podpora vyplnění volného času sportem pro děti