I „V loňském roce jsem soudil celkem šestnáct případů mladistvých a třiadvacet takzvaných. rodek, tedy dětí mladších 15 let,“ nahlíží soudce do statistik a dodává, že letos už před něj předstoupilo dvanáct mladistvých, z toho třem dosud nebylo ani 15 let. Zhruba 80% z nich pochází přímo z Domažlicka a zbytek tvoří chovanci výchovných ústavů, kteří tu tak mají jen přechodný pobyt. „Na rozdíl od všeobecného názoru ale u soudu nekončí jen děti z takzvaných rozvrácených či sociálních rodin,“dodává.

Asi nejzávažnějším činem, který soudce Švígler u domažlického soudu v posledních letech projednával bylo prý znásilnění. Poněkud nečekaná je přitom skutečnost, že právě v tomhle případě usedl na lavici obžalovaných ani ne 15letý mladík. „Spektrum trestných činů mladistvých je ale pestré. Vlastně asi jediné, co jsem u mladistvých neprojednával, je nějaký podvod,“ vybavuje si soudce s tím, že jinak to bývá běžná majetková trestná činnost jako krádeže či loupeže, výjimečné není ani řízení bez řidičského oprávnění a s tím souvisí neoprávněné užití cizí věci. Někteří mladí delikventi se před soud dostávají i opakovaně.

Zatímco u plnoletých odsouzených je rejstřík možných trestů celkem široký, u mladistvých soudce může volit jednu ze tří možností opatření. Dohled probačního úředníka, zařazení do výchovného programu či v nejvážnějších případech ochranná výchova. Stává se, že jsou uděleny i nepodmíněné tresty. To pak mladý odsouzený skončí za mřížemi, ale ve speciálním oddělení pro mladistvé. Mezi dospělé vězně může být přeřazen až po dovršení 19 let.

„V dnešní době se úřady snaží dělat maximum pro návrat mladých do běžného života. Proto se nesmí na veřejnost dostat žádné podrobnosti, které by vedli ke ztotožnění obviněného. A případě odsouzení je velká šance na zahlazení trestu, který se pak ani neobjeví v rejstříku,“ vysvětluje Švígler, který se prý vždy snaží promluvit delikventům do duše. Jak dodává, spolu se státní zástupkyní se zároveň snaží vždy poznat hranici mezi mladickou hloupostí a skutečným trestným činem. Proto se také některé případy k soudu ani nedostanou.