Pět set tisíc korun z rozpopčtu města získají na rekonstrukce domů v centru Domažlic jejich majitelé.

„Příspěvky navrhla komise pro regeneraci městské památkové rezervace, na svém jednání se jimi zabývala i městská rada, která doporučila částky zastupitelstvu schválit,“ říká místostarosta Pavel Wolf.
Zastupitelé pak jednomyslně schválili jednotlivé příspěvky.

První byl devadesátitisícový a týkal se domu čp. 34 na náměstí, který potřebuje obnovit fasádu a vyměnit okna na severní straně. Další, ve výši 70 tisíc korun, pomůže ke zvelebení čp. 39, kde sídlí Celní úřad Domažlice. Zde je nutné opravit fasádu z pohledu od náměstí Míru.
Střešní krytinu potřebují vyměnit na náměstí domy čp. 127 a 128. Město jejich majitelům přispěje sto padesáti, respektive sto pětačtyřiceti tisíci korunami.

Dalším místem, kde by mělo dojít k obnově památkově chráněných měšťanských domů, je Hradská ulice. Zde získají majitelé domů čp. 78 a 83 z programu regenerace MPR a MPZ od domažlické radnice dvacet a dvacet pět tisíc korun.

„Není to zdaleka jediná podpora majitelům historických objektů v centru našeho města,“ říká starosta Miroslav Mach s tím, že dalšími dvěma sty tisíci korunami má přispět Ministerstvo kultury České republiky. „Z této částky by šedesát tisíc korun mělo získat město Domažlice na opravu krovu a výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků u domu číslo 144, který je v majetku města,“ dodává starosta Mach.