Úroky z prodlení v výši 2,236 milionu korun zaplatí Domažlice stavebním firmám, které pracují na výstavbě vodovodu a kanalizace ve městě a které v první polovině roku nedostaly včas zaplaceno za provedené práce.

„Důvodem pozdní úhrady faktur bylo neobdržení dotace na financování akce Čistá Berounka,” informovala domažlické zastupitele, kteří toto rozpočtové opatření museli posvětit, Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru radnice.

Situace začala být kritická v květnu, kdy město už proinvestovalo celý svůj podíl na tříleté stavbě a peníze ze Státního fondu životního prostředí do městské kasy stále nepřitekly.

„V polovině května se situace dostala na ostří nože, firmy musely dostát svým vlastním závazkům. Zaplacení úroků z prodlení bylo nejlevnější cestou. Když bychom postupovali jinak, náklady by byly daleko vyšší,” popsal starosta Miroslav Mach (SPMD).

Pokud by si město chtělo vzít úvěr od některé z bank, muselo by vypsat výběrové řízení, které by kvůli všem stanoveným lhůtám trvalo 186 dní, což by tehdejší stav nevyřešilo. Firmy nabídly provozní úvěr s výhodným úrokem 5%, ale i ten by podléhal vypsání výběrového řízení.

Nejdražší variantou by bylo pozastavení stavby. „Náklady na tento krok byly vyčísleny na 24 milionů korun,” řekl starosta.

Vdiskuzi se zastupitel Věstislav Křenek (KSČM) zajímal o to, kdo je za celou situaci zodpovědný. „Je to Státní fond životního prostředí, který má na projednání žádosti 60 dní, schválení mu trvalo dva a půl roku,” odpověděl Mach s tím, že po skončení všech stavebních prací v příštím roce bude město zvažovat zahájení řízení o náhradu vzniklé škody.

„Teď vše běží bez problémů, peníze tečou, financování je plně pokryto. Město nikomu nic nedluží,” shrnul aktuální stav starosta.

„Na to, jak je to závažný bod, byly nedostatečně připraveny podklady k jednání zastupitelů,” řekl Pavel Wolf (ODS), kterému chybělo například vyjádření finančního výboru, které na jeho dotaz poté tlumočila vedoucí finančního odboru.

Z tohoto důvodu Wolf hlasoval jako jediný proti, jeho stranická kolegyně Jaroslava Wollerová se hlasování zdržela a zbývajících 19 zastupitelů rozpočtové opatření na uhrazení úroků z prodlení schválilo.

Téměř dva a čtvrt milionu korun tak putuje na účet Dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky, který je oficiálním partnerem SFŽP i stavebních firem a kterého jsou Domažlice členem. Město již dříve zaplatilo jedno penále ve výši 343 tisíc korun.