Do Domažlic na vernisáž výstavy s názvem Milion dorazili i dva z vystavovaných umělců - Kristina Láníková a Luděk Míška. Autory i jejich díla přiblížily kurátorky výstavy Sam a Denisa Bytelová.

„Tato výstava reprezentuje mnoho jazyků a podob současného umění zastoupených autory širokého generačního spektra,“ řekla kurátorka Sam. Zkratka AiC, jak již bylo zmíněno je v překladu ‚Umělec na chatě‘, původ označení ale pochází z anglického originálu ‚Artists in cottage“. „Rezidenční pobyty poskytují umělcům možnost dílo vytvořit. Málokterý umělec má totiž možnost své dílo tvořit v plném soustředění na plný úvazek a čistě se věnovat pouze uměleckému dílu,“ vysvětlila kurátorka výstavy Sam. Někteří umělci navíc nepracují jen s vizuální formou. Příkladem toho byla přítomná Kristina Láníková, která tvoří na hranici poezie a vizuálního zobrazení.

„Nejdůležitější, co rezidenční pobyty přinášejí, je právě možnost společného setkávání, diskusí, vytýkání chyb,“ připomněla kurátorka Denisa Bytelová. Letošní zahájení rezidenční výstavy však bylo o trochu jiné – nepromítaly se medailonky jednotlivých autorů.

Nejvíce návštěvníky zaujalo dílo právě Tey Záchové, které dominovalo výstavnímu prostoru. Dřevěná skulptura leží na zemi a zaujímá většinu prostoru. Doplňovaly ji její básně. Ty však napsala na předchozím rezidenčním pobytu. O tomto díle se kutárotka Bytelová vyjádřila jako o mezinárodním.

K tomuto počinu se vyjádřil i hlas veřejnosti.

„Bylo to opravdu zajímavé provedení. Jen ten text byl drobný a vyžadoval si tak více pozornosti a zraku,“ řekl s úsměvem návštěvník Karel Novák z Domažlic.

Výstava nabízí neotřelá díla napříč uměleckými podobami od obrazů přes výjev z běžných věcí, např. části oděvů, až po skulptury a poezii. Výtvory Kristiny Láníkové, Petra Lysáčka, Markéty Kinterové, Martiny Kocmanové, Davida Krňanského, Luďka Míška a Tey Záchové je k vidění ve výstavním sále Galerie bratří Špillarů v Domažlicích do 13. listopadu.