O padesát tisíc korun méně zaplatí domažlická radnice za pochybení při loňském výběrovém řízení na dodavatele cisternové požární stříkačky. Na administrativní chybu tehdy upozornila jedna ze soutěžících firem.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže snížil pokutu z původních 200 tisíc na 150 tisíc korun. Rada města schválila rozpočtové opatření, které počítá i s uhrazením nákladů na řízení ve výši 30 tisíc korun.

„Město Domažlice jako zadavatel neuveřejnilo oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie,“ vytkl v lednu úřad chybu Domažlickým.

„Zadavatel nedodržel zákonný postup tím, že po úpravě kvalifikačních předpokladů v informačním systému o veřejných zakázkách přiměřeně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek,“ řekl předseda ÚOHS Petr Rafaj a dodal: „Mohlo dojít k podstatnému omezení okruhu potenciálních dodavatelů a ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky.“ Úřad pak rozhodl o zrušení této veřejné zakázky.

„Rozhodnutí o zrušení nabylo právní moci 27. května,“ informoval prostřednictvím úřední desky města Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku.
Domažličtí radní poté rozhodli o vypsání nového výběrového řízení, schválili proto zadávací dokumentaci a jmenovali pětičlennou hodnotící komisi i pět jejich náhradníků.

„Podklady si vyzvedlo již pět zájemců,“ informoval starosta Miroslav Mach. Přesná cena, která vzejde z nabídek zúčastněných firem, bude známa až po uzávěrce výběrového řízení, při tom minulém se pohybovala okolo šesti miliónů korun.

„Bohužel letos nedosáhneme na ministerskou dotaci, kterou jsme měli zajištěnou loni, Plzeňský kraj nám ale slíbil zvýšit příspěvek z původního milionu na milion a půl,“ uvedl Mach a pokračoval: „Další milion bude příspěvek od firmy, provozující kasino v České Kubici, další půlmilion ještě seženeme ze sponzorských darů.“

Zbytek potřebné částky bude muset město doplatit ze své pokladny.