„Vycházíme z odhadů propadu daňových příjmů. Zatím nejsme schopni vyčíslit ostatní dopady do rozpočtu. Co už dnes víme, je, že například Správa sportovních zařízení města má za první čtyři měsíce výraznější propad, než jsme předpokládali,“ zmínil starosta Zdeněk Novák na jednání zastupitelstva s tím, že podle všech indicií není schválené třicetimilionové snížení pro letošek definitivní.

Důsledkem sníženého rozpočtu je odložení oprav chodníků a parkovišť.

Domažlice mají už teď o poznání nižší příjmy z daně z přidané hodnoty, z daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmů právnických osob. Tyto položky museli domažličtí zastupitelé na příjmové straně rozpočtu prokrátit.

Ovšem výdajová část stále v letošním roce počítá s velkou investicí v rámci projektu v Základní škole Komenského 17. I v této škole se počítá s bezbariérovými stavebními úpravami, přípravou nových učeben i úpravou stávajících tříd či instalací nového počítačového vybavení.  

,,Druhou velkou akcí je výstavba mateřské školy v Petrovické ulici. Čeká nás zahájení přestavby budovy městské knihovny na strážnici městské policie a zakončení rekonstrukce MKS,“ popsal investiční priority domažlický starosta.