„Musíme se s tím do pouti poprat. Největší tíha je na pracovnících technických služeb, pomáhat jim budou pracovníci Domažlických městských lesů i další," shrnuje domažlický místostarosta Karel Štípek.

„Prosíme všechny občany, aby svému městu pomohli například drobným úklidem na chodnících před domy a podobně. Mnozí tak učinili bez výzvy hned v neděli, za to jim děkujeme," dodal Štípek.

Vedení města se obrací s prosbou o pomoc i na případné dobrovolníky (například studenty), kteří by s lehčími pracemi a úklidem pomohli přímo technickým službám. „Hlásit se mohou u pana Bezděka na telefonu 608 240 435," uvedl Jaroslav Zavadil, ředitel Domažlických technických služeb.