Zatímco předchozích 8 150 000 korun jde do oblasti na podporu sportu a mládeže, nynější prostředky jsou určené pro kulturu, spolkovou činnost a sociální oblast. Peníze mohou žadatelé čerpat prostřednictvím sedmi programů, každý z nich je z městského rozpočtu dotován jinou částkou.

PŘEHLED DOTAČNÍCH TITULŮ PRO ROK 2018
Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost ⋌300 000 Kč
Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty ⋌90 000 Kč
Podpora pořadatelských aktivit na území Domažlic– kultura a ostatní zájmová činnost ⋌80 000 Kč
Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů ⋌50.000 Kč
Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice ⋌50.000 Kč
Podpora celoroční činnosti – sociální oblast ⋌ 450.000 Kč
Podpora jednotlivých akcí – sociálně zájmová oblast ⋌80.000 Kč

„Jednotlivé subjekty musí své žádosti odevzdat do 16. února do 12 hodin,“ informovala Dagmar Murínová, vedoucí domažlického odboru kanceláře starosty.