Historické náměstí lidé před 18. hodinou zcela zaplnili. Stáli nejen na náměstí a na okrajích loubí, ale také na schodech bývalé Dubiny, u někdejšího OÚNZ a v Alejích. Děti vzaly zavděk hromadami sněhu u klášterního kostela, odkud mohly sledovat ohňostroj pěkně "z výšky".

Vánoční výzdoba na náměstí přinášela i dnes sváteční atmosféru. S příchodem 18. hodiny začaly odbívat čas zvony a připravily tak nádherné antré ohňostroji.

Náměstí poté, co dozněl hlas posledního zvonu, potemnělo, svítila jen světla na šikmé věži. Pár sekund tmy přineslo napětí, po kterém se už k obloze nesly za doprovodu hudby nejrůznější pyrotechnické efekty, které sledovaly tisíce lidí.

Ohňostroj vyvolal potlesk, který byl poděkováním nejen jeho tvůrci, ale i radnici. Ta jeho pořádáním alespoň tak trochu obyvatelům Domažlic vynahradila "příkoří", které přinášela řadu týdnů (a ještě přinese) investiční akce Čistá Berounka a s ní spojené uzavírání ulic, objížďky a překopané silnice.

Po oficiálním městském ohňostroji došlo na menší v režii našich vietnamských spoluobčanů a dalších nadšenců.