Bez delších průtahů schválili ve středu večer domažličtí zastupitelé rozpočet pro letošní rok. Hlasovali pro něj všichni přítomní zastupitelé koaličních stran (SPMD, ČSSD a SNK 2010) i KSČM, hlasování se zdržel pouze Pavel Wolf  (ODS).

„Rozpočet je postaven s opatrností a zároveň mírnou velkorysostí,“ komentoval starosta Miroslav Mach.

„K rozpočtu nemám důvěru, protože je koncipován jako vyrovnaný stejně jako byl loňský, který nakonec skončil v šestimilionovém schodku,“ oponoval Wolf.
„Schodek způsobila daň z přidané hodnoty ve fakturách za akci Čistá Berounka, která nám byla vrácena zpátky až 18. ledna,“ vysvětlil Mach. Připomněl dále, že se daří snižovat výdaje na provoz města (bez investic). Zatímco v roce 2006 činily 186 milionů korun, pro letošek je počítáno s částkou 165 milionů.

Zastupitel Ivan Rybár (SPMD), který je zároveň ředitelem ZŠ Komenského 17, se zajímal o to, od kdy mohou jednotlivé organizace začít čerpat schválené prostředky.

„Jakmile jednotlivé městské organizace dostanou z finančního odboru schválený svůj rozpočet, nic nebrání tomu, aby jej začaly čerpat,“ odpověděla vedoucí finančního odboru Alena Kučerová.

Jednou z vyšších položek v rozpočtu jednotlivých organizací je například nákup nových židlí do sálu Městského kulturního střediska. Je pro ně rezervován 1 milion korun.

Ve schváleném rozpočtu města Domažlice na rok 2012 figurují mj. tyto investiční akce (v tisících Kč):
• Oplocení urnového háje ⋌272
• Oprava památníku na hřbitově⋌234
• Restaurování litinového kříže ⋌321
• Obytná zóna Na Bábě ⋌16.432
• Místní komunikace ⋌6.247
• Autobusové zastávky
(Havlovice, DO- Havlíčkova) ⋌278
• Veřejné osvětlení ⋌369
• Městský kamerový a inf. systém ⋌⋌137
• Opr. schodiště (U Nemocnice) ⋌129
• Zahradní domek (býv. družina) ⋌35
• Dětské hřiště Michlova ⋌135
• Dětské hřiště Hánův park ⋌1.000
• ZŠ Komenského – vým. oken ⋌1.441
• ZŠ Msgre B. Staška
- rekonstrukce vytápění ⋌285
- rekonstrukce střech⋌ 2.872
• Stadion-elektroinstalace ⋌114
• Oplocení volejbalového hřiště ⋌182
• Projektová dokumentace na rybník u Pasečnické cesty ⋌156
• Rybník Babylon ⋌32.958
• Varovný monitor. systém ⋌471
• Havlovice – kanaliz.,vodovod ⋌7.626
• Oprava Pomníku Svobody⋌ 302
•  Zkapacitnění Zubřiny ⋌465
• Lyžařské stopy Čerchov ⋌24
• Chráněné bydlení a sociálně-terapeutická dílna ⋌11.059
• Terénní úpravy U Jezera ⋌0,8
• Optimalizace řízení lidských zdrojů •   Městský úřad Domažlice ⋌2.442
• Technologické centrum ⋌7.095
• Obytná zóna Havlovice ⋌63
• Poldry u Havlovic ⋌186
• Revitalizace sídli.17. listopadu ⋌279
• Digitalizace kina ⋌45
• Metropolitní síť ⋌2.667
• Čistá Berounka ⋌116.428