Štěbetání jako z kterékoliv jiné třídy se ozývalo včera hodinu a půl po poledni z malé jídelny Gymnázia Jindřicha Šimona Baara (GJŠB) v Domažlicích. Přes šest desítek poněkud odrostlých žáků se zde sešlo se starostou města Domažlic Miroslavem Machem, ředitelkou gymnázia Janou Štenglovou a profesorkou Jaroslavou Wollerovou před premiérovým zahájením vyučování Univerzity III. věku v Domažlicích. Univerzita je určena pro všechny zájemce seniorského věku bez ohledu na dosažené vzdělání. Studenti si hradí pouze část nákladů, zbytek doplácí město Domažlice.

V tříletém studiu jsou zahrnuty společenské vědy, informatika a přírodní vědy, dána je také možnost absolvovat jednotlivé obory. Žáci si své vědomosti budou prověřovat v testu a vypracují závěrečnou práci na základě vlastního výběru tématu. V právě zahájeném prvním ročníku budou probírány dějiny umění, dále pak dějiny a literatura po roce 1945. Zájem o toto studium byl tak obrovský, že gymnázium dokonce muselo otevřít dvě třídy po 34 žácích, jimž při zahájení studia humor rozhodně nechyběl. Mezi studenty Univerzity III. věku je a do první řady usedl bývalý ředitel GJŠB Václav Reitspies (zcela vpravo) z Horšovského Týna, vedle něj (vlevo) Anna Šmídková z Domažlic, dále pak Jiřina Jirsová z Folmavy a dvě Holýšovanky – Květuše Langová a Marie Vavříková.