„Ještě například neznáme finanční náklady na rekonstrukci plaveckého bazénu, výběrové řízení na dodavatele ještě neskončilo. Investice se budou schvalovat příští měsíc," uvedl starosta Miroslav Mach.

Část peněz ze zmíněných 103 milionů půjde do již rozjetých projektů – počítá se například s rekonstrukcí střechy domova pro seniory, výstavbou WC na parkovišti v Babylonu, stavebními úpravami podstavce na Baldově nebo přezbrojením městské policie. Téměř 44 milionů rozdělí zastupitelé v příštích měsících.
„Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Celkové příjmy jsou 326 125 810 korun, výdaje 312 254 670 korun," shrnula Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru. V rozpočtové rezervě je podobně jako loni počítáno s částkou 6 milionů korun.

Pro rozpočet zvedlo ruku 15 ze 17 přítomných zastupitelů. Zdrželi se dva – Jaroslav Bauer a Vítězslav Brody (oba ČSSD).

„Prosím, aby příště byly podklady pro rozpočet, kde jsou položky v řádech stamilionů, v lepším stavu, abychom měli korektní čísla," vytkl nekompletnost podkladových materiálů Brody.

Ty obsahovaly sumy, které nezohledňovaly připravené změny, a jejich výše pak mátla některé ze zastupitelů. Vítězslav Brody se podivil nad tím, proč v podkladech nemohly být připraveny obě varianty – ta základní i ta se započtenými změnami, které zastupitelé schvalovali.

Kromě jiných příjmů schválený městský rozpočet počítá s penězi z pokut. Do městské pokladny by tak podle plánů měl od městské policie přijít z pokut celý milion korun, z odboru životního prostředí 10 tisíc Kč, správního odboru 40 tisíc Kč, živnostenského 100 tisíc Kč a přestupkového 2 260 000 Kč.

Kromě peněz z daní jsou největším příjmem domažlického rozpočtu pronájmy lesů, pozemků, budov a kotelen. Městu přinesou téměř 24,7 milionů korun.

S čím také počítá rozpočet:

Příspěvek pro Diecézní charitu Plzeň 450 000 Kč
Pohřebnictví – obstarávání pohřbů dle zákona 40 000 Kč
Městská doprava (obslužnost, dopravní značení)  1 750 000 Kč
Opravy památek v městské památkové rezervaci 450 000 Kč
Příspěvky na úhradu poplatků v zařízení Sluníčko pro děti s trvalým pobytem v Domažlicích  900 000 Kč
Odměny členům výborů a komisí 140 000 Kč
Odměny členům zastupitelstva 2 106 000 Kč
Věcné dary – celkem 118 500 Kč (z toho: příspěvky na kulturu 10.000 Kč, dopravní soutěž 3.500 Kč, městská policie – program prevence 80.000 Kč, kancelář starosty 25.000 Kč)
Den s Integrovaným záchranným systémem a soutěž Mladý záchranář 15 000 Kč
Protidrogová prevence 10 000 Kč
Gymnázium J.Š. Baara – Univerzita třetího věku 80 000 Kč
Klub českých turistů - pojištění Kurzovy věže 3 100 Kč
Městská policie – nákup automobilu 605 000 Kč
Správa budov – nákup automobilu 300 000 Kč
Webové stránky města 160 000 Kč