Hrozí, že nyní v době krize budou muset vrátit téměř dvě desítky milionů korun. A nejen to. Kvůli nedodržení dotačních podmínek se vrácená částka znásobí kvůli připočtenému penále.

O rozhovor jsme proto požádali starostu Domažlic Miroslava Macha.

Již delší dobu se hovoří o částce v řádu desítek milionů, kterou město Domažlice musí vrátit. O co konkrétně se jedná?

Musíme, bohužel, vrátit dotace, které město obdrželo na výstavbu 39 bytových jednotek ve starých kasárnách a 15 bytů v Petrovické ulici. Dotace byly městu přiznány v roce 2004 a 2005.

O jakou sumu se jde a proč se musí vracet?

V obou případech byla shledána chyba města při plnění podmínek dotace a finanční úřad rozhodl o jejím vrácení včetně penále. Město tehdy dostalo 19,5 milionu korun, ale vracet bude muset 39 milionů korun.

Dotace byly přiznány v minulém volebním období, kdy jste starostou nebyl. Pokoušel jste se hrozbu odvrátit?

Na zasedání zastupitelstva města jsem počátkem letošního roku s touto situací zastupitele seznámil a požádal bývalé vedení města o vysvětlení důvodů nesplnění podmínek fondu a projednání těchto důvodů s fondem.

Jak to dopadlo?

Bývalý starosta a nyní poslanec pan Jan Látka přislíbil projednat možnost odpuštění tohoto odvodu. Nyní mi pan poslanec sdělil, že situace vypadá špatně a s ohledem na problémy státních financí je reálné, že naší žádosti o prominutí tohoto odvodu nebude vyhověno.

Je to nezvratný stav?

Já pevně doufám, že není. Obrátil jsem se na poslance parlamentu Vladislava Vilímce a požádal ho o pomoc. Vracení zmíněných 39 milionů v době, kdy rozjíždíme řadu investičních akcí a stavíme nový domov důchodců, by byla pro město věc velice nepříjemná. Na druhé straně se i přes všechny vnější vlivy a proinvestovanou částku 61 milionů korun podařilo městu k 31. srpnu udržet vyrovnaný rozpočet.

Začali jste někde šetřit? Budete mít na případné vrácení dotací a s nimi souvisejících po­kut?

Zastavili jsme všechny zbytné investiční nákupy města i jeho organizací, a to i kvůli poklesu daňových příjmů města Domažlic. K poslednímu srpnu se příjmy městské pokladny proti loňskému srovnatelnému období snížily také vlivem krize o 18 milionů korun. Během roků 2006 až 2008 se však městu podařilo vytvořit rezervu 85 milionů, takže by peníze na vrácení byly. Ale věříme, že se věc podaří zdárně vyřešit.