Vzhledem k tomu, že rozpočet města Domažlice na rok 2017 nebyl schválen do konce roku 2016, zastupitelé města schválili pravidla rozpočtového provizoria, kterými se bude řídit hospodaření města do doby schválení řádného rozpočtu pro letošní rok.

„V pravidlech provizoria je zajištěno financování běžných výdajů do doby schválení rozpočtu a dále financování akcí, které byly zahájeny před 1. lednem 2017 a dále je součástí provizoria i seznam vyjmenovaných investičních akcí," vysvětlila zastupitelům Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru.

„Seznam je to dlouhý, obsahuje i drobné akce projekčního charakteru u projektů, které jsou v rozdělaném stavu," dodal starosta Miroslav Mach.

Domažličtí tak letos mj. počítají s opravou Baarovy a Pelnářovy ulice, silnice okolo hlavní pošty, chodníků v Jindřichově a Císlerově ulici i se změnou v parkování ve Vojtěchově ulici.

Nová parkovací místa by měla vzniknout na Kozinově Poli v Mánesově ulici.

Počítá se i s rekonstrukcí lávky přes Zubřinu U Elektrárny a demolicí lávky do ulice JUDr. A. Žlábka.

„Milionové investice půjdou do zateplení objektu Junáka a Pionýrské skupiny Ptáčata v Zahradní ulici, seniorského penzionu v Baldovské ulici i sportovní haly ve Fügnerově ulici," zmínil další záměry místostarosta Stanislav Antoš.

V přípravách je i vznik parčíku v Hruškově ulici (naproti obvodnímu oddělení policie), pokračuje přestavba bývalých jeslí v Benešově ulici na domov pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Stavbaři opraví i část školní kuchyně v Komenského ulici a havlovickou hasičskou zbrojnici. Revitalizace se dočkají další panelové domy ve vlastnictví města. Peníze půjdou i na další protipovodňová opatření (vodní nádrž na Cvičáku, poldry u Strážské cesty a v Havlovicích).
Plánuje se revitalizace městského hřbitova, výstavba přírodního hřiště v Základní škole Msgre B. Staška, podle získání dotačních prostředků by mohly pokračovat práce při přestavbě pivovaru v kulturně-společenské centrum.

Na sídlišti Kavkaz se plánuje zavedení systému jednosměrek, který by zlegalizoval stávající problematické parkování v jednom jízdním pruhu.