Zastupitelé města Domažlice schválili veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši doplatku za zajištění veřejné linkové dopravy na zmíněné lince 0001651.

Smlouvu se Svazkem Domažlicko, který provoz linky zajišťuje, podepsaly město Domažlice, městys Klenčí pod Čerchovem a obce Česká Kubice a Babylon.