„Obyvatelé těchto čtyř měst mohli vždy u stánku na náměstí jednak bezplatně odevzdat vysloužilé domácí elektrospotřebiče, jednak získat informace o tom, jak s použitým elektrozařízením správně nakládat,“ uvedl generální ředitel Elektrowinu Roman Tvrzník a pokračoval: „Akci jsme uspořádali proto, abychom lidem vysvětlili, že vysloužilé elektrozařízení není odpad, a tedy nepatří do popelnice, ale do specializovaných míst zpětného odběru. Je důležité, aby právě děti i ostatní občané pochopili, že elektrické spotřebiče často obsahují látky nebezpečné pro lidské zdraví i přírodu, a že tím, že je odevzdají do sběrných míst k ekologické likvidaci, pomáhají nejen chránit životní prostředí, ale i šetřit cenné suroviny.“

Obec, ve které se podařilo sebrat největší množství elektroodpadu na obyvatele, měla šanci získat bonus 20 tisíc korun.

Nejaktivnější byli občané Přeštic, kteří dali dohromady celkem 1,66 tuny elektrozařízení, tedy 0,248 kg na obyvatele.

Domažlice skončily s 0,196 kg na obyvatele na třetím místě a Horšovský Týn s 0,189 kg na čtvrtém místě.