Krize – nekrize, ani letos řada lidí v Domažlicích a okolí nezůstala lhostejná k těm, kteří jsou na tom daleko hůř než oni.

„Terénní sociální služba Domažlice, která spadá pod Diecézní charitu Plzeň, pořádala letos sbírku v 26 obcích na Domažlicku, Poběžovicku, Hostouňsku a Blížejovsku. Včetně farnosti Mrákov, která pořádá sbírku po letech samostatně, vyšlo do ulic Domažlicka rekordních 222 koledníků a 79 vedoucích skupinek. Jen v Mrákově, kde si organizaci sbírky vzal na starost tamní farář Przemysl Ciupak, chodilo sedm skupinek,“ říká Štěpán Glac za domažlické organizátory.

Podle jeho slov je letošní sbírka výjimečná tím, že se podařilo sbírku v takovém rozsahu uspořádat.

„Jako každým rokem začínáme sbírku připravovat několik měsíců předem, kdy kontaktujeme jednotlivé místní organizátory – dobrovolníky, kteří mají sbírku ve své obci na starost. A právě setkání s těmito ochotnými lidmi bylo pro mne velkým povzbuzením,“ podotýká Glac s tím, že není jednoduché vzít si na starost organizaci sbírky. Může mrznout, sněžit či pršet, nevíte, jak se na vás budou tvářit sousedé, jestli se sejdou koledníci, které již od podzimu domlouváte.

Ve většině obcí je již sbírka zavedena. „Rád bych poděkoval organizátorům v tradičních místech sbírky za jejich vytrvalost a neustávající chuť pomáhat, a to již třeba šestým, sedmým či osmým rokem! Obzvláště velké sousto mají v Poběžovicích a v Hostouni, kde pomáhalo celkem 12 dospělých a 36 koledníků. Nadchnout takové množství lidí, to vyžaduje skutečné charisma!“ dodává Glac.

V Domažlicích se zapojili někteří noví vedoucí skupinek, tradičně pomáhají koledníci z Dětského domova ve Staňkově a z poboček v Nové Vsi u Horšovského Týna a v Klenčí.

„Také v Trhanově byli letos noví koledníci i vedoucí. Tamní sbírku si vzaly na starost pracovnice Robinsonu v Klenčí,“ upřesňuje za domažlické organizátory. Premiéru měli letos mimochodem i v Chodově a Meclově.

„Ani bolavé a promrzlé nohy je od koledování neodradily a musím říci, že sbírku zvládli na výbornou. Zbývá ještě rozpečetit kasičky z Oprechtic, Pasečnice a z Postřekova. O výsledcích budeme co nejdříve informovat,“ zakončuje Glac s tím, že v některých obcích se nabídli noví dobrovolníci, kteří měli letos sbírku na starosti poprvé, a těmto by obzvláště rád poděkoval a ocenil jejich úsilí.

Zajímavost z koledování

„Skupinka koledníků ve složení Denisa Kafková, Karolína Anderlová a Nikola Kafková, která letos absolvovala okruh Česká Kubice-Spálenec-Spáleneček-Německá Kubice, přišla ke starším manželům na polosamotu, kam chodíme každým rokem. Tam na ně čekalo překvapení. Kohlovi dali penízky do kasičky a každý koledník dostal pletené rukavice, aby mu prý nebyla zima. Na nejmenších byl na levé rukavici nápis PAT a na pravé MAT, na ostatních byl upleten norský vzor. Dárkyně hned hlásila, že za rok bude opět překvapení,“ říká Kamil Blažek z České Kubice.

Komu, na co a kolik peněz z letošní Tříkrálové sbírky poslouží:

Peníze jdou na centrální účet Charity Česká republika:

65 % se vrátí zpět do regionu, a to formou podpory projektů Diecézní charity Plzeň (konkrétně na projekty Terénní sociální služba Domažlice, Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích a Volnočasové kluby Duha pro mentálně handicapované děti a mládež). Polovinu z této částky některé obce zvolily na vlastní účel, který je taktéž zaměřen na sociálně potřebné občany.

15 % podpoří charitní projekty Diecézní charity Plzeň: Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích Domov pro seniory v Boru, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Noclehárnu Betlém Cheb, Terénní krizovou službu, Terénní sociální práci, Terénní sociální službu v Domažlicích, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do zahraničí.

10 % sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí Charity Česká republika.

po 5 % jde na podporu projektů CHČR a na režii sbírky.

Kolik peněz a kde se již vybralo:

* Farnost Domažlice:

Bořice – 4 945 Kč, Česká Kubice – 8 448 Kč, Domažlice – 55 617 Kč, Havlovice – 2 487 Kč, Chrastavice – 6 017 Kč, Luženice – 4 326 Kč, Luženičky – 4 106 Kč, Nevolice – 8 030 Kč, Petrovice – 2 770 Kč, Stráž – 7 220 Kč

* Farnost Milavče:

Blížejov 12 146 Kč, Milavče – 11 100 Kč

* Farnost Poběžovice:

Meclov – 5 849 Kč, Poběžovice – 18 515 Kč

* Farnost Klenčí pod Čerchovem:

Díly – 10 069 Kč, Draženov – 8 375 Kč, Chodov – 17 000 Kč, Klenčí pod Čerchovem – 16 017 Kč, Pec pod Čerchovem – 4 300 Kč, Trhanov – 4 316 Kč, Újezd – 9 513 Kč, Ždánov – 4 265 Kč

* Farnost Mrákov:

Mrákov – 53 296 Kč

* Hostouň: 13 371 Kč

Prozatímní výsledek sbírky: 292 098 Kč

Fotografie a videa ze zahájení Tříkrálové sbírky s biskupem Radkovským najdete ZDE