Právě dnes uplynulo 25 let od podpisu smlouvy o partnerství měst Domažlice a Furth im Wald. Vyvrcholilo tak úsilí lidí z obou stran hranice, kteří chtěli na osobnější úrovni navázat na vztahy narušené historickými událostmi 20. století (druhá světová válka, železná opona po ní).

„Partnerská smlouva byla podepsána starostkou města Domažlice Jaroslavou Wollerovou a starostou Reinholdem Macho v Domažlicích 20. listopadu 1990 a ve Furthu im Wald 4. května 1991. Hlavním motivem sblížení obou měst tehdy bylo otevření hranice a snaha poznat život na její druhé straně," připomíná Kamil Jindřich, předseda domažlického výboru pro spolupráci s partnerskými městy.

„Spolupráce se během 25 let dotýkala oblastí kulturní, sportovní i společenské. Probíhala a stále probíhá v oficiální rovině na úrovni vedení měst i partnerských výborů, ale i mezi občany. Koná se celá řada společných akcí a vznikají také konkrétní osobní přátelství," zmiňuje Jindřich a připomíná, že svoji pozitivní roli v jejich rozvoji hraje i Freundeskreis / Kruh přátel Furth im Wald – Domažlice, který aktivně pracuje od července 2004.

V loňském roce Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice obnovila z iniciativy zmíněného výboru užší vazby s hudební školou ve Furthu im Wald. „Začátkem 90. let totiž byly tyto školy mezi prvními institucemi, které spolu začaly aktivně spolupracovat formou společných koncertů," připomněl Kamil Jindřich. Sobotní koncert, který je hlavní součástí oslav výročí podpisu partnerské smlouvy, bude první takovou vlaštovkou, která spolupráci obou hudebních škol znovu obnoví. Reprízu koncertu si budou moci vyslechnout i diváci ve Furthu im Wald v neděli 22. listopadu.

Oslavou bude společný koncert
Slavnostní koncert žáků uměleckých škol Domažlice a Furth im Wald připravily Město Domažlice, MKS, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a výbor pro spolupráci s partnerskými městy. Začne dnes, v sobotu 21. listopadu, od 16.30 hodin ve velkém sále domažlického MKS.

Divákům se představí žáci ZUŠ Jindřicha Jindřicha a Landkreis Musikschule Cham/Furth im Wald a hosté z Konrad Max Kunz Musikakademie Schwandorf, kteří vystoupí ve společném česko-německém orchestru.

Před zahájením koncertu by starostové Miroslav Mach a Sandro Bauer měli partnerskou smlouvu znovu parafovat. Od 19 hodin se pak na náměstí Míru před radnicí uskuteční barokní ohňostroj.

„Měl se v Domažlicích konat již v srpnu během projektu 9 týdnů baroka, ovšem vzhledem k letnímu suchu a nebezpečí vzniku požáru byl ohňostroj zrušen, a Domažličtí si jej tak budou moci užít až nyní," připomíná Jindřich.

Na koncert i ohňostroj je vstup zdarma.