„S ohledem na novelu zákona o majetku měst a obcí a vzhledem k úpravě nového Občanského zákoníku, který řeší vztahy mezi vlastnictvím pozemků a vlastnictvím staveb, jsme přesvědčeni, že s účinností tohoto zákona přešel nejen pozemek, ale i stavba do vlastnictví města," zmínil na posledním jednání zastupitelů místostarosta Zdeněk Novák (SPMD).

Ministerstvo obrany ČR ale zastává opačný názor a přes řadu jednání mezi městem a ministerstvem ještě nedošlo ke shodě ohledně vlastnictví věže.
„Tento speciální objekt, věž na Čerchově, byl do majetku Města Domažlice zapsán neoprávněně. Stalo se tak při převodu tzv. historického majetku obce. V tomto konkrétním případě se jednalo o pozemek pod věží. Po jednáních došlo v červenci tohoto roku k 'narovnání' stavu a majetek byl navrácen ministerstvu obrany," popsal postoj armády Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany.

„Objekt byl zároveň prohlášen pro resort obrany za potřebný a byl zapsán na list vlastníka. Tím bylo vyřešeno i předchozí neoprávněné zapsání objektu do majetku Města Domažlice," uvedl dále Caletka.

„Ministerstvo obrany podalo na katastrální úřad návrh na zápis změny do katastru nemovitostí a úřad tomuto návrhu vyhověl. Město proti tomuto návrhu podalo námitky. Katastrální úřad se musí s těmito námitkami vypořádat. Zhruba do měsíce bychom tak měli vědtě, jak toto správní řízení dopadlo," říká domažlický místostarosta.

„Objekt byl vrácen resortu obrany do užívání. Je pro nás potřebný. Zbývající majetek v areálu na Čerchově bude nabídnut k převodu organizačním složkám státu. V případě, že uvedené složky o majetek neprojeví zájem, předpokládá se vyhlášení výběrového řízení na jeho odprodej," dodal Jiří Caletka.
Případné budoucí záměry domažlické radnice s využitím nové věže jsou prozatím nejasné.

„V tomto okamžiku nemá cenu spekulovat, jak bychom budovu využili. Část by bylo možné nechat pro turisty, část pro osvětovou činnost. Je ale velmi předběžné cokoliv plánovat, potrvá ještě možná tři, čtyři roky, než se definitivně rozhodne," uvedl na dotaz zastupitelky Radmily Pflugové Růžičkové (KSČM) starosta Miroslav Mach (SPMD).