Za dlouholetý přínos domažlické kultuře byl bývalý sbormistr Čerchovanu, zakladatel Česko-německého komorního orchestru Domažlice-Furth im Wald i instrumentální skupiny Combo na ZUŠ Domažlice v roce 2011 oceněn pamětní medailí města Domažlice. „Naše město zaznamenalo jeho úmrtím velikou ztrátu. Nesmazatelně se zapsal do dění v našem městě v kulturní oblasti, za což byl zastupitelstvem oceněn zmíněnou medailí," uvedl starosta Stanislav Antoš. Připomněl i jeho aktivní účast na kulturních akcích do posledních dnů.

Václav Cibulka se narodil 7. srpna roku 1934 v Domažlicích v muzikantské rodině. „Jeho otec Leopold hrával na klarinet s legendární Svačinovou dudáckou muzikou. Kromě toho ovládal ještě hru na basu a saxofon. V případě malého Vašíka tedy jablko nepadlo daleko od stromu. Jeho přání vlastnit dudy a hrát na ně, se mu vyplnilo až na gymnáziu v roce 1947. Byly z dílny zdanovského dudaře Jakuba Jahna a jeho první dudácké krůčky vedl znamenitý dudák, učitel Bohumil Kraus. Václav měl kolem sebe ještě partu kamarádů zapálených do lidové hudby a společně s Vladimírem Baierem a jeho bratrem založili gymnaziální dudáckou muziku. Později s nimi hrál i slavný Antonín Konrády. V roce 1953 se však odchodem většiny členů na vojnu nebo na studia tato kapela rozpadla," připomněl ředitel domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha Josef Kuneš.

Zaplněná velká klubovna v seniorském domově: Obyvatele přišly potěšit děti ze ZUŠ Jindřicha Jindřicha.
OBRAZEM: Ke svátku žen přišli popřát děti a učitelé ze ZUŠ Domažlice

Kromě dud hrál Václav Cibulka na klavír, akordeon a lesní roh, který také vystudoval na pražské konzervatoři. Po vojně hrál jeden rok na hornu v plzeňském divadle. Poté se opět vrátil do Prahy, aby mohl na Akademii múzických umění vystudovat dirigování. V té době hrál znovu v souboru ministerstva vnitra a později i v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, se kterým se s dudáckou muzikou zúčastnil i zájezdu do Alžírska a Maroka. Po absolvování akademie zakotvil Václav Cibulka na 15 let v souboru Linha Singers. „Na tohle období prý vzpomínal nejraději. Nejen na nespočet koncertů a zájezdů, ale především na vysoce profesionální přístup uměleckého vedoucího Jiřího Linhy. Souběžně také dirigoval v plzeňské opeře a potom v Komorní opeře Praha. V devadesátých letech se Václav Cibulka vrátil do lůna Chodska, tedy rodných Domažlic, aby zde vyučoval na zdejší základní umělecké škole, založil a dirigoval českoněmecký komorní orchestr a sbormistroval pěvecký sbor Čerchovan. Celý život se při tom věnoval aranžování populární i lidové hudby pro nejrůznější tělesa," dodal Kuneš.

Václav Cibulka v posledních letech své hudební kariéry stále vyučoval na domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha, aranžoval pro školní orchestr i kapelu, kterou také kromě orchestru učitelů řídil.