„S umístěním v soutěži družstev jsem spokojený, v jednotlivcích malinko zklamaný," popsal své pocity krátce po vyhlášení výsledků Václav Vrána, učitel odborného výcviku SOU Domažlice.

Jeho svěřenci se ale neztratili ani v soutěži jednotlivců, když obsadili čtvrtou a pátou pozici mezi 16 účastníky.

„K účasti jsme oslovili deset středních škol a středních odborných učilišť i dvě zahraniční školy," uvedla ředitelka pořádajícího SOU Zdeňka Buršíková. Do soutěže se nakonec zapojili žáci z Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje a také jejich kolegové z Privat Berufsschule Grafenwöhr.

Soutěž se skládala ze dvou částí. V té praktické žáci v časovém limitu delším než čtyři hodiny museli zhotovit cvičný výrobek z borového dřeva ve tvaru trojúhelníku.

Porotci, mezi kterými byli zástupci zúčastněných škol a také sponzor soutěže Roman Kádě z Karlových Var, hodnotili výrobek z hlediska dodržení rozměrů, přesnosti a pevnosti spojů a čistotě opracování.

„Byly vidět rozdíly mezi soutěžícími na prvních příčkách a těmi, kterým se tolik nedařilo. Bylo poznat, že mnozí jsou šikovní a zruční, jiní si šikovnost musí vypilovat postupným opakováním jednotlivých úkonů," zhodnotil Miroslav Vlček, učitel odborného výcviku ze Střední průmyslové školy Tachov.
V teoretické části soutěžící řešili test  25 otázek  z učiva odborných předmětů v časovém limitu 30 minut.

Nejúspěšnějším účastníkem soutěže byl Miroslav Hrdonka z plzeňské průmyslové školy strojnické a SOŠ prof. Švejcara.

„Netušil jsem, že to takhle dobře dopadne. Z mého pohledu se mi zadaný úkol moc nepovedl, ale jsem moc rád," řekl vítěz krátce poté, co se o svém vítězství dozvěděl. Miroslav se na truhláře učí druhým rokem.

„Tohle řemeslo jsem si vybral sám, v rodině jsme žádné truhláře neměli, jen praděda byl šikovný modelář," usmíval se vítěz. Triumf je pro něj o to cennější, že se podobně soutěže zúčastnil vůbec poprvé.

Do plzeňské školy dojíždí z malé obce Černotín, v budoucnu by si rád vytvořil vlastní truhlářskou dílnu.

V příštím roce se soutěž O hoblík Káji Hoblíka uskuteční na půdě letos vítězné Střední průmyslové školy strojnické v Plzni.

„Tato i podobné soutěže SUSO a Truhlář roku v Českých Budějovicích jsou velmi dobrou příležitostí porovnat úrovně škol mezi sebou a také příležitostí pro učitele předat si mezi sebou poznatky a zkušenosti," shodli se pánové Vrána a Vlček.

Výsledky:

Jednotlivci:
1. Miroslav Hrdonka
2. Stanislav Mandous (oba SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň)
3. Daniel Bouberle (SOŠ stavební Karlovy Vary)
4. Radek Jarina (SOU Domažlice)
5. Jakub Velegán (SOU Domažlice)
5. Stefan Neubauer (Privat Berufsschule Grafenwöhr)
Soutěž škol:
1. SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň
2. SOU Domažlice
3. SOU stavební Plzeň
4. SOŠ stavební Karlovy Vary
5. Private Berufsschule Grafenwöhr