Od 10. září jim poteče až do třiadvacáté hodiny. Domažlická správa nemovitostí, která je dodavatelem tepla, přistoupila ke změně po provedeném experimetu, při němž byla monitorována spotřeba energií ve vztahu k vyrobenému a odebranému množství teplé vody. „V době od 22. května do 22. června jsme sledovali výrobu a odběr vody za původních podmínek.

Ve druhé fázi experimentu, který proběhl následně do 22. července v kotelně v Kovařovicově ulici, jsme dodávali teplou vodu nepřetržitě,“ říká jednatel DSN Miloslav Miller s tím, že projekt byl vyhodnocen z hlediska ekonomických ukazatelů. „Z pohledu Domažlické správy nemovitostí, jako dodavatele, měření prokázala, že výroba teplé vody při čtyřiadvacetihodinové dodávce byla efektivnější. Pro odběratele to znamenalo jednoznačně vyšší kvalitu bydlení,“ vylíčil Miller.

„Náklad na gigajoul byl za klimatických podmínek, při kterých se test prováděl, při nepřetržité dodávce teplé vody o dvaadvacet korun nižší,“ upřesnil technik Miroslav Macháček, který zpracovával test kotelny. Přepočtem nákladů na metr kubický skutečně odebrané teplé vody se však došlo k tomu, že náklady na metr kubický vzrostly ze 190,57 Kč na 212,33 Kč.

„Vzhledem k množství odebrané teplé vody po dvaadvacáté hodině by její čtyřiadvacetihodinová dodávka byla pro odběratele podstatně dražší než v případě, kdy se voda dodávala od 5 do 22 hodin. V úmyslu vyjít obyvatelům sídlišť vstříc jsme přistoupili k prodloužení dodávky teplé vody alespoň o hodinu, tedy do 23. hodiny,“ vysvětlil Miller.

Domažlická městská rada se seznámila s výsledky experimentu a schválila prodloužení dodávky teplé užitkové vody z dřívějších sedmnácti na osmnáct hodin denně. V době od pěti do třiadvaceti hodin proto teplá voda poteče od pondělí nejen obyvatelům sídliště Palackého a ulic Kovařovicovy a 17. listopadu, ale také na sídlišti Kozinovo pole.

Dodávka TUV 5–22 hod.:

  •  vyrobeno: ⋌494,36 GJ
  •  náklad na 1 GJ: ⋌539,67 Kč
  •  náklad na m3 (skutečně odebrané) TUV:⋌190,57 Kč

dodávka TUV 24 hod.:

  •  vyrobeno: ⋌525 GJ
  •  náklad na 1 GJ: ⋌517,28
  •  náklad na m3 (skutečně odebrané) TUV:⋌212,33 Kč