Zástupci obou škol toto ocenění převzali během slavnostního aktu v gotickém kostele Minoritenkirche v Regensburgu, kde byly vyhodnoceny nejlepší cizojazyčné projekty a studentské práce představené v rámci celoněmeckých Jazykových slavností, jejichž hostitelem bylo v závěru minulého týdne právě Siemensovo gymnázium.

V rámci těchto slavností se čeští a bavorští studenti představili dvakrát. V pátek odpoledne předvedli na ukázku pouze několik výstupů, v sobotu večer pak naposledy sehráli celé představení, jehož námětem jsou česko–německé vztahy od 30. let 20. století až do doby po otevření hranic.

„Nikdy bych si nebyl pomyslel, že se nám představení podaří realizovat na takové úrovni, jaké jsme dosáhli. Život na hranici se pro publikum stal podnětem k přemýšlení o historických souvislostech, ačkoliv pro řadu lidí je obtížné ponořit se hlouběji do společné minulosti,“ ohlédl se za právě ukončeným projektem pedagog regensburského gymnázia Wolfgang Friedl, jenž byl autorem scénáře představení, náročným režisérem a duší celého projektu současně.

Ani jeho kolegyně Regina Leitnerová neskrývala uspokojení z úspěšného průběhu projektu, jehož příprava a nácviky představení kladly na zúčastněné studenty opravdu velké nároky. „Domnívám se, že projekt byl pro žáky přínosný už tím, že je svedl dohromady a umožnil jim navázat neformální kontakt. Byl ale přínosem i pro publikum, jemuž pomohl překonat některé stále přežívající sterotypy či předsudky ve vztazích mezi oběma národy,“ uvedla Regina Leitnerová krátce po posledním představení.

V průběhu tohoto školního roku byla hra Život na hranici uvedena nejen na obou zúčastněných gymnáziích, ale dvě představení vidělo publikum také v Kongresovém centru ATT ve Furthu im Wald a jednou studenti vystoupili rovněž v Centru Bavaria – Bohemia v Schönsee.