„Studenti odhadovali výsledky fyzikálních a chemických pokusů a za správná řešení obdrželi indicie, na jejichž základě sestavovali neznámé slovo,“ přiblížila jejich vyučující Blanka Altmanová hlavní náplň soutěže. A co čeká úspěšnou čtveřici ve složení Aneta Brejchová, Michael Kuča, Tomáš Muchna a Martin Ziegler za skvělé umístění? „Jejich výhrou je zájezd do technického centra v Rakousku,“ prozradila Blanka Altmanová.