„Chceme zde vybudovat centrum pro výrobu nárazníků ve střední Evropě. Jedná se o celý výrobní závod, který by produkoval velké spektrum výrobků. Počítáme i se vznikem vývojového oddělení,“ řekl Hakan Olofsson z Hydro Aluminium na jednání zastupitelů, jehož se zúčastnil i zástupce stavební společnosti Stafin. Ta by měla haly, sklady a kanceláře pro vývojáře postavit.

„Důkladně jsme analyzovali všechny naše zakázky a zjistili jsme, že potřebujeme větší plochu, než o kterou jsme žádali dříve,“ doplnil Olofsson. Zastupitelé se záměrem odkoupit větší plochu souhlasili.

Další z investorů, který měl zájem o pozemek v zóně, totiž od svých záměrů upustil. Ne všechny pozemky v plánované zóně už město vlastní. Část blokují nedořešené církevní restituce, část je v soukromých rukách. Plochy pro výstavby závodu norského investora ale město má. „V současnosti nám zbývají prodat dva pozemky dohromady o rozloze asi dva hektary. Zájmy norského investora jsme schopni naplnit, o pozemcích potřebných k dalšímu rozvoji firmy jednáme,“ uvedl starosta Domažlic Miroslav Mach.

Ten je spokojen s tím, že norský výrobce v celkovém objemu nových pracovních míst počítá s náborem středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí. „To je pro nás pozitivní zpráva. Vysokoškoláci zatím z Domažlic odcházejí za prací jinam,“ dodal Mach. Norský investor chce zahájit stavbu prostřednictvím developerské firmy příští rok v březnu. Do října mají práce skončit a výroba se má rozjet v únoru roku 2009. Dokončení celého areálu plánuje v letech 2010 až 2012.

Už za pár týdnů bude v zóně předána první dokončená hala, ve které se bude vyrábět kuchyňské nádobí .