Maximální měsíční přírůstek nájemného je každoročně stanoven Ministerstvem pro místní rozvoj. Ve většině městech na Domažlicku v současné době proběhla zasedání, na kterých se problematika výše nájemného projednávala.

Zvýšení už tak radní schválili například v Domažlicích, Holýšově, Staňkově, Horšovském Týně, Poběžovicích nebo Bělé nad Radbuzou. K projednání tohoto problému se chystají i ve Kdyni. Na programu bude na nejbližším zasedání rady města.

V Holýšově se zdražení nájemného týká asi čtyř stovek bytů. „Jedná se o lokality Pod Makovým vrchem, sídliště Pod školou nebo sídliště Na Výhledech,“ vysvětlila místostarostka Holýšova Hana Valachovičová.

„Dle mého názoru je navýšení nezbytný proces, který odráží situaci na trhu s byty, ale zejména náklady na jejich údržbu a provozuschopnost,“ myslí si o zvyšování nájemného starosta Staňkova Alexandr Horák.

„My jsme se rozhodli využít minimální zvýšení nájemného a pokud nám to zákon dovolí, bude zvyšování pokračovat i v dalších letech. Jsem přesvědčený o tom, že ceny by měly vypadat tak, aby byl spokojený jak nájemník, tak pronajímatel,“ uvedl starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka. V Poběžovicích zvolili maximální možný přírůstek.

„Nájemné u bytů s regulovaným nájemným by se mělo vyrovnat s nájemným u nově přidělovaných bytů,“ řekl poběžovický starosta Hynek Říha.