První se týkala prostředků pro nově vzniklou a v zastupitelstvu již dříve schválenou příspěvkovou organizaci města Domažlické technické služby. Ta měla po transformaci odkoupit podnik od původní společnosti s ručením omezeným. Nyní jí proto bylo třeba přidělit z rozpočtu města peníze, mj. na hospodaření ve II. pololetí tohoto roku.

„Za ČSSD říkám, že jsme nesouhlasili s transformací technických služeb, a proto se zdržíme hlasování,“ uvedl Jan Látka. Deset souhlasících zastupitelů rozpočtovou změnu neprosadilo.

V dalším bodě jednání však ´prošly´ peníze pro stejnou příspěvkovou organizaci na již uvedený odkup podniku od s.r.o., další pak na provoz a investice do zařízení zimního stadionu, který bude spravovat ´eseróčko´.

V závěru jednání požádal zastupitel Látka o nové hlasování. „Jsme tolerance sama. To, že jsme neschválili příspěvek v bodě 30 a naopak prošel podobný v bodě 31, je zmatečné,“ uvedl k záležitosti. Při novém hlasování pak byly peníze na činnost nové příspěvkové organizace města, dále na odkoupení podniku a finance pro s. r. o. schváleny.

Těžko říci, jak by od 1. července bez opakovaného hlasování a hlavně peněz fungovala ´příspěvkovka´ Domažlické technické služby, která městu zajišťuje veškerý servis týkající se úklidu, údržby veřejných prostranství a hlavně odvozu komunálního odpadu.