To, že bychom si ve svém zaměstnání nemohli dojít na toaletu, si asi nedokážeme představit. Pro řidiče linkových autobusů, kteří pravidelně stojí na domažlickém autobusovém nádraží, je to ovšem každodenní problém.

„K dispozici tady máme pouze veřejné toalety, které si ovšem musíme platit a nejsou otevřené nepřetržitě. Navíc zde v letních horkých dnech není možnost osprchovat se, což je podle mého názoru v létě nutnost,“ popsal nevyhovující podmínky v Domažlicích jeden z řidičů, který z pochopitelných důvodů nechtěl zveřejnit své jméno. „Zázemí v Domažlicích prostě chybí. V Plzni nebo v Klatovech je to bez problémů,“ dodal. A co na chybějící sociální zařízení na autobusovém nádraží říká ředitel ČSAD Miroslav Hucl?

„V minulosti bylo v objektu nádraží sociální zařízení, ale později bylo zrušeno a stavba byla přebudována na restaurační zařízení bufetového typu bez sociálního zařízení. Řidiči i cestující mohou nyní využívat veřejné toalety v přilehlé tržnici. Většina řidičů odstavuje autobus v areálu našeho provozu, kde je plné sociální zařízení,“ vysvětlujes tím, že společnost si nádraží pouze pronajímá od města Domažlice. To znamená, že případné vybudování zázemí je na vedení města.

Zeptali jsme se proto starosty Domažlic, zda o problému se sociálním zařízením na nádraží ví a jestli ho město hodlá řešit. „O problému samozřejmě víme. V současné době se snažíme o otevření toalet v objektu nádraží, kde kdysi byly. Pokud se jednání vydaří, příští rok je obnovíme,“ uvedl Miroslav Mach.