Předběžně o měsíc později by měla být dokončena rekonstrukce průtahu městysem Klenčí. Prodloužení termínu si vyžádala souběžná oprava přejezdu, která není součástí této akce, nýbrž věcí českých drah – Správy železniční dopravní cesty. Bez provedené rekonstrukce přejezdu nemůže být vyasfaltován úsek pod přejezdem ve směru na Draženov.

„Zatím jsou Silnice Horšovský Týn s pracemi v mírném předstihu. Co se týče přejezdu, jehož opravy si zajišťují dráhy samy, mám informace, že 17. dubna bude otevírání obálek s nabídkami, je tedy předpoklad, že ve druhé polovině května by měla být Správou železniční dopravní cesty vybrána firma na opravu přejezdu. Všechno to spolu hraje, Silnice Horšovský Týn by měly dodělat práce v nejhořejší části městyse a přesunout se pak k železničnímu přejezdu," uvedl Deníku starosta Klenčí Karel Smutný.

V současnosti se motoristé kvůli probíhajícím pracím nedostanou v Klenčí od restaurace U Psutků k odbočce na Díly, kanalizace je zároveň ukládána pod zem v části od zmíněné odbočky ve směru k Výhledům. Od Výhledů je vyznačena objížďka přes Díly.

„Udělat se to musí, silnice už byla ostuda města," řekl Deníku místní muž, který se šel podívat, jak práce pokračují, ale nechtěl sdělit jméno.

Jak budou práce v Klenčí pokračovat 

Co se týče návaznosti prací už není takovým optimistou ředitel horšovskotýnské firmy.

„Jsme s pracemi v předstihu, to měl pan starosta pravdu. Úsek od hospody U Psutků ke křižovatce na Díly bude hotový příští týden. Obnoví se tam provoz a zároveň uzavřeme další úsek, a to od zmíněné křižovatky na konec Klenčí," předesílá Jan Hauser, ředitel firmy Silnice Horšovský Týn, která zakázku na rekonstrukci silničního průtahu Klenčím vysoutěžila.

Z jeho slov je zřejmé, že uzavření nejhořejší části Klenčí přetne spojení hraničního přechodu Lísková s vnitrozemím.

„Začneme tam pracovat kolem 22. dubna a tato část by měla být měsíc až měsíc a půl uzavřená. Objížďka od Lískové povede přes Výhledy a Chodov, kde jsme na spojnici obou zmíněných míst už položili asfaltový koberec. Není ale na celé trase mezi Výhledy a Chodovem, byli jsme limitováni finančními prostředky. Je to tam tedy částečně vyspravené. Pro kamiony platí od Lískové stejné omezení jako v loňském roce, ti jsou ze silnice II/189 odkláněny už v Německu," popisuje ředitel.

Práce se posléze rozšíří i na dolní část městyse.

„Mezitím chceme začít dělat kanalizaci v prvním úseku pod tratí. Práce budou zatím probíhat při straně vozovky, takže provoz na ní omezen nebude. Bylo však nutné kvůli opravě přejezdu prodloužit o měsíc dokončení tohoto úseku rekonstrukce silnice. Měli jsme být do konce června kompletně hotovi s průtahem, chodníky mají být dokončeny do 30. září. Protože oprava přejezdu začne později, než se předpokládalo, žádali jsme o měsíční prodloužení lhůty pro výstavbu silnice, tedy do 31. července. Dokud nebude dráha s přejezdem hotová, my tam nemůžeme rekonstrukci silnice dělat," vysvětluje na závěr ředitel firmy Hauser.