Některé projekty se v posledním roce rozjely - mezi ně patří například rozsáhlá rekonstrukce plaveckého bazénu či přestavba pivovaru. Ovšem na pivovaru se některé stavební práce už prováděly. „První etapa rekonstrukce byla dokončena v roce 2016. Opraven byl Hvozd, kde vznikly unikátní výstavní prostory a také technologické vybavení pro celý zbývající areál. Teď vznikne komunitní centrum a také vzdělávací centrum – knihovna. Obnovené bude i pivovarnictví,“ popsala mluvčí domažlické radnice Kristýna Bublová.

Město vybudovalo i protipovodňová opatření. Odbahnilo se i Jezero, vybudoval se polosuchý polder v údolí u Petrovic, zkapacitnila se vodní nádrž a vystavěly tůně podél Petrovického potoka. Hledáček nevyjímal ani rybník Tři vrby. „Jde nám také o to, aby protipovodňová opatření měla i jinou funkci, například rekreační,“ řekl na toto téma v roce 2016 starosta Miroslav Mach.

Za zmínku též stojí stavební úpravy v Mánesově ulici na sídlišti Kozinovo Pole. „Vznikly nové autobusové zastávky, ostrůvky apod. Kdybychom počítali podle norem, může být nárůst k padesáti místům, reálně odhaduji nárůst na 20-25 míst,“ uvedl starosta. Zajistily se i přechody pro chodce.

Vynechat by se neměly ani tradiční největší folklorní Chodské slavnosti, které byly pokaždé perfektně zvládnuty vzhledem ke skutečnosti, že program je vždy velmi rozsáhlý a pestrý. Každý ročník byl zpestřený zahraničními soubory a hosty. Letošní zas naopak skvěle korespondoval s tolik připomínaným výročím vzniku republiky.