„Žádost (zejména dokumentace) neposkytuje dostatečný podklad pro rozhodnutí. Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přerušení řízení,“ uvedla vedoucí odboru Ivana Sladká v odůvodnění.

O dodatečné povolení stavby požádala developerská firma InterCora 21. prosince 2011. Původní stavební povolení zrušil krajský soud na jaře 2009. Obchodní dům je v provozu, je zkolaudován a zapsán v katastru nemovitostí, to vše však na základě původního neplatného stavebního povolení.

O dodatečné povolení stavby příjezdové komunikace napojené na silnici I/22 požádalo 27. prosince město Domažlice. I v tomto případě bylo řízení přerušeno s tím, že město bylo vyzváno k doplnění podkladů.