„Byl to poslední den v roce, takže fakticky sbor začal pracovat až od roku 1912, proto uvádíme rok 1912 jako rok založení, nebo lépe vzniku SDH Kvíčovice," vysvětluje starosta Kvíčovic Jan Bostl.

Dnes má sbor 36 členů, každoročně se věnuje například stavění májky, účastni se Dětského dne, vypomáhá obci. Účastní se hasičských soutěží a je schopný  zásahu, v případě požáru v obci či okolí tedy aktivně zasahuje a pomáhá profesionálům.

„V dnešní době je činnost jakéhokoliv dobrovolného spolku problematická. Většina členů je střední až starší generace, jsou aktivní ve smyslu účasti na schůzích, akcích, pomocí zkušenostmi a podobně. Ti mladší se pak účastní aktivně soutěží, provozovaní techniky a třeba i zásahu," říká starosta Bostl. „Generační rozdíly znamenají i rozdíly názorové a je na vedení sboru, aby vše dokázalo korigovat a vést správným směrem, který je přijatelný pro všechny," dodává s tím, že pokud je ale hasičů v obci potřeba při zásahu, pomoci, ochraně, věří, že sbor jako celek dokáže pomoci a své úlohy se zhostí na sto procent. „To je to, čeho si velice vážím a na co obec spoléhá. Proto se činnost sboru snažíme podporovat," poznamenává.

Kvíčovičtí vydají u příležitosti výročí sboru i vlastní brožuru. „Dlouholetý člen sboru Josef Vrzal zpracoval historii sboru po jednotlivých rocích, kterou jsem doplnil fotografiemi dobovými i aktuálními. Během oslavy bude brožura k dispozici na stánku SDH společně s dalšími upomínkovými předměty připravenými pro toto výročí," připomíná starosta.

Hlavním bodem sobotního programu je hasičská soutěž. Pozvány k účasti jsou všechny sbory okrsku, ale i ty přespolní. Je připraven bohatý doprovodný program pro děti s hrami, soutěžemi a atrakcemi. Chybět nebudou ukázky hasičských zásahů, dobové techniky, vystoupí skupina historického šermu, taneční skupina, zahraje dechová kapela i rockové skupiny.

Kvíčovičtí navíc tento slavnostní den využijí i k otevření nové rekreační zóny a odkrytého vojenského bunkru.

„Celá akce bude pod širým nebem. I když jsou připraveny i stany pro občerstvení a posezení, tak jenom doufám, že nám počasí bude přát," poznamenal Bostl. „Sejde se hodně příznivců hasičů, ale i ostatních z blízkého i dalekého okolí a oslaví toto jubileum společně s našimi hasiči. Všichni jsou srdečně zváni," dodal na závěr.

Program:

12:00 Prezence družstev, příprava
13:00 Duffy – plesové předtančení
13:05 Slavnostní zahájení
13:15 Představení SDH Kvíčovice,
historie, ocenění SDH a členů
13:25 Ukázka historické techniky,
ruční stříkačka tažená koňmi
13:40 Piráti z Kvíčovic – Romantika (historický šerm)
14:00 Soutěž „O pohár 100 let SDH Kvíčovice" – ženy, veteráni
15:15 Slavnostní otevření klidové a rekreační zóny "Na Vyhlídce" a "U Bunkru"
15:20 Provokatér – Romantika (historický šerm)
15:40 Ukázka zásahu profesionálních hasičů ze Staňkova
15:45 Monster Toxic – show dance
16:00 Soutěž "O pohár 100 let SDH Kvíčovice" – muži
17:30 Veselá krčma – Romantika (historický šerm)
17:50 Feel Good – street dance
17:55 Vyhlášení výsledků soutěže,
předání pohárů a cen
18:00 Vrchovanka – dechová hudba z Mrákova
20:00 Septic People
21:30 Mefisto – Romantika (ohňová show)
22:00 Gallileo Rock

Od 13:00 do 19:00 Soutěže pro děti v gotickém stanu, nafukovací atrakce, soutěže a vyrábění s klaunem, lehké opevnění vzor 36 (bunkr otevřený pro veřejnost), stánek se suvenýry a dárkovými předměty SDH Kvíčovice

Od 15:15 Klidová a rekreační zóna „Na Vyhlídce": ohniště, možnost opékání vuřtů