Počátky draženovského hasičského sboru spadají do roku 1895. K jeho založení dal podnět tehdejší starosta Draženova Štěpán Podestát.

Na založení sboru se pomýšlelo v Draženově řadu let. Obec postihl 18. července 1877 požár, při němž vyhořelo 34 stavení, konkrétně 16 selských statků a 18 chalup.

„Při požáru přišlo nazmar také veškeré skromné hasičské náčiní, které obnášelo několik žebříků, háků a konopných věder. Od té doby postrádala obec veškerých hasicích potřeb,“ píše se v zápisech starých kronik.

Hasičské začátky

Již zmiňovaný starosta Podestát, jinak rolník z čp. 24, opatřil stanovy sboru, které byly schváleny a přijaty na ustavující schůzi 3. listopadu 1895.

„Do sboru se tehdy přihlásilo 24 členů činných a 27 přispívajících. Sbor byl založen, ale chyběla mu stříkačka i ostatní hasicí potřeby. Byl proto schválen návrh, aby se majitelé pozemků na šest let vzdali pachtovného z honitby od trhanovského panství ve výši 100 zlatých ročně a uzavřeli půjčku na zakoupení první ruční jednoproudové stříkačky, nejnutnější výzbroje a pracovních obleků,“ vyjímáme ze zprávy k 100. založení sboru, již sestavil po prostudování kronik Jan Sladký (*1917), rodák z čísla popisného 31 – U Holubů.

Draženovští tak hned po založení sboru koupili u firmy Hollman a Jeřábek v Plzni stříkačku a 100 metrů hadic, k tomu nejnutnější výzbroj a pracovní obleky. Vše je přišlo na 770 zlatých a stříkačka, která byla vyzkoušena v prosinci 1895, byla 26. ledna následujícího roku slavnostně vysvěcena. Kmotrou jí byla Konstancie Steidlová, manželka statkáře z Baldova a říšského poslance Dr. Ant. Steidla.

Činnost sboru

Prvopočátky činnosti sboru, které již nikdo nepamatuje, nejsou známy. Z let 1897 až 1915 se dochovaly jen ´pokladniční zprávy´. Činnost ustala i v období II. světové války (1941–1944), podobným způsobem ji poznamenalo také období osidlování pohraničí v letech 1947–1955, kdy odešlo z Draženova na 150 obyvatel. Svůj vliv pak měla na činnost hasičů v letech 1959–1966 také přestavba zemědělství na socialistickou velkovýrobu. To vše zmiňuje ve své zprávě k století sboru J. Sladký.

K obrození sboru došlo na podzim roku 1967, kdy na výborové schůzi byla 24. listopadu probrána situace, příprava valné hromady a dohodnuti kandidáti do hasičského výboru.

Do vedení sboru byl jako starosta zvolen Miroslav Hampek, velitelem se stal Jiří Pajdar, preventistou Jan Sladký a vznikla i skupina strojníků – Josef Fronk, Josef Tulis, Miroslav Hampek ml. a Josef Zelenka. Volba to byla výborná, zvláště v případě starosty Miroslava Hampeka. Ten vedl draženovské hasiče od roku 1968 až do roku 1991, tedy úctyhodných 23 let, stejně tomu bylo i v případě velitele Jiřího Pajdara. I ostatní členové výboru Draženovským dlouho ´vydrželi´ a byli spolehliví.

Zajímavosti z činnosti

Šestadvacátého července roku 1896 předala obec sboru první zbrojnici – hasičskou kůlnu. Pět let nato, 25. srpna, už sbor hostil Sjezd hasičské župy Domažlické. V červnu 1924 se uskutečnil v Draženově okrskový sjezd hasičů, který vyvrcholil koncertem v sadu U Fronků.

Velkou událostí byl pro draženovské hasiče župní sjezd. Cvičení v sadu U Jakubšů se 15. 7. 1929 zúčastnilo 20 sborů, které reprezentovalo 226 hasičů.

Na dnešní dobu dost neobvyklý nákup učinili draženovští hasiči v roce 1935, kdy 20. února koupili od plzeňské firmy Davídek za 6 000 korun pohřební vůz a za dalších 1 300 korun postroje pro dva koně.

Koncem srpna 1940 se hasiči dočkali nové motorové stříkačky od firmy Mára z Poděbrad. Přišla je na 45 500 korun. 15 500 korun činil výnos sbírky, obec doplatila zbytek. Mimochodem tuto stříkačku mají Draženovští dodnes a uchovávají ji jako vzácnou relikvii.

V lednu 1970 byla sboru přidělena nová stříkačka PPS 12.

V březnu 1986 prováděli hasiči demolici ´Heřmanuc stavení´, aby získali materiál na stavbu nové zbrojnice. Ta byla zahájena následující rok v dubnu a otevřena slavnostně 11. června 1989.

V roce 1991 ukončil činnost dlouholetý starosta sboru Miroslav Hampek a žezlo po něm v roce následujícím převzal Jiří Pajdar. Do ledna 2006 sbor několikrát změnil starostu, po Josefu Tulisovi a Josefu Krinesovi stojí v jeho čele od r. 2007 Josef Landkammer, do té doby velitel SDH Draženov.

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů Draženov má v současnosti 72 členů. Nejstarším je 80letý draženovský rodák, nyní obyvatel Postřekova Jiří Řezáček. Nejmladším pak dcera jednoho z členů, která se narodila 27. září 2008 – Klárka Kinclerová. Ve sboru převažují muži, žen je pouze pět.

SDH Draženov má ve svém vedení vedle starosty Josefa Landkammera jednatele a kronikáře Josefa Slámu, velitelem je Milan Veselý a pokladníkem Martin Kupilík.

„Pepík Sláma je perfektní jednatel i kronikář, je mojí pravou ruku,“ pochvaluje si starosta SDH.

Vesnický hasičský sbor má s ohledem na svoji základnu i velikost obce nejnutnější vybavení.

„Vloni nám dosloužila naše stará ´dvanáctsettrojka´. Museli jsme ji zrušit, už jí bylo přes třicet let. Za ni jsme dostali náhradou z Německa přivezené Iveco pro pět osob a hned jsme na něm začali pracovat. Bylo původně bílé, takže abychom ho mohli u nás přihlásit jako hasičské vozidlo, muselo nejen změnit barvu, ale udělat také vnitřní úpravy – udělat držáky pro hadice, stříkačku a ostatní potřebný materiál. Odpracovali jsme při jeho přípravě na technickou prohlídku kolem dvou set hodin,“ říká starosta sboru Josef Landkammer.

Draženovský sbor má v současnosti dvě stříkačky PPS 12 – jednu do auta, druhou na přívěsu. „Starou stříkačku Mára z roku 1940 uchováváme, je funkční, ale je na výstavy,“ směje se starosta.

Zdravým dobrým jádrem draženovského sboru je dvacítka lidí.

Sbor se účastní akcí vyhlášených okolními sbory, zásahová jednotka pak potřebných školení. Pro své spoluobčany pořádají hasiči nejen Hasičský bál, ale také karneval pro děti, masopust a stavění máje, obecnímu úřadu jsou nápomocni při organizačním zajištění pouti jak v Draženově, tak u Dobré vody.

Hasiči také pomáhají v obci, a to ať už se sběrem železného odpadu či při výlovu obecních rybníků. Samozřejmostí je účast na výročních schůzích a dalších akcích pořádaných hasičskými sbory z Domažlicka.

„V plánu na letošní rok jsme si při výroční valné hromadě, kterou děláme každoročně počátkem prosince, tedy v době, kdy byl hasičský sbor v Draženově založen, vytyčili několik cílů, které bychom chtěli splnit. Kromě již tradičních akcí jsme se rozhodli, že ze svého rozpočtu věnujeme Mateřské škole v Luženicích, kam chodí děti i od nás z Draženova, 1 000 korun na hračky. Chtěli bychom se zúčastnit okrskové soutěže a ještě vylepšit naše zásahové vozidlo,“ vypočítává Landkammer.

Co starostu SDH těší

„Jsem moc rád, že se nám podařilo získat zásahové obleky od ministerstva. Vloni jsme si vydělali při různých brigádách a při pořádání akcí na desítku pracovních oděvů, rok předtím jsme nakoupili deset vycházkových stejnokrojů. To abychom nějak vypadali, když chodíme k sousedům na schůze, a využijeme je i při méně veselých příležitostech, při pohřbech našich členů. Takový už je život,“ dodává Landkammer.

Sbor má letos za sebou pořadatelství Hasičského bálu, dětského karnevalu a ve spolupráci s obcí zajišťoval masopustní průvod.

„Nyní nás čeká stavění máje, které se neobejde bez tradičního opékání a hlídání májky. Pak pouť a po ní už pojedeme na okrskovou soutěž, která bude letos v Babylonu,“ vypočítává.

Co by přál sboru

„V první řadě to, aby nadále fungoval alespoň jako dosud. Pak bych sboru přál omlazení. Mrzí mě, že nám chybí ve sboru dětičky. Hlavně to je způsobené tím, že nemůžeme sehnat někoho, kdo by se jim věnoval, neboť je to časově hodně náročné. Když se s dětmi domluvím, že bude schůzka, tak prostě být musí. Neexistuje, aby nebyla, protože příště už nepřijdou. Chtělo by to někoho, kdo má například pedagogické minimum. Stále zkoušíme vedoucího pro děti sehnat, ale dosud se bohužel nepodařilo získat někoho, kdo by se jim pravidelně věnoval. Pro sbor to není dobře, neboť jakmile mládí uteče, těžko už tito lidé přilnou k hasičině,“ zakončuje starosta SDH Draženov Josef Landkammer.