Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Újezdě u Domažlic hodnotila za přítomnosti náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) Lubomíra Janeby a starosty obce Újezd Václava Kalčíka práci za uplynulý rok, ve kterém oslavil sbor 140 let od založení.

Zcela zaplněný sál Kulturního domu v Újezdě dlouhotrvajícím potleskem přijal informaci, že na jednání valné hromady bude předáno nejvyšší vyznamenání SHČMS. A to zasloužilému hasiči, členu SDH Újezd Jiřímu Černému staršímu.

Vyznamenání předal Lubomír Janeba. Vyznamenaný Jiří Černý je členem SDH Újezd od roku 1969. Za dobu členství prošel celou řadou funkcí a vychoval řadu následovníků. O tom svědčí i fakt, že současným starostou SDH Újezd je jeho syn Jiří.

Jiří Černý st. je nositelem řady svazových vyznamenání a titul Zasloužilý hasič mu právem náleží. Mezi gratulanty nechyběli zástupci hasičů celého okrsku č. 2, zástupci obce Újezd a dlouholetí kamarádi.

Kdyňský sbor dobrovolných hasičů v Úněšově.
Hasiči zahajují sezonu požárních útoků