Starosta okrsku Václav Kalčík hodnotil práci sborů za uplynulý rok.

„Všechny sbory plnily své povinnosti a musím je také pochválit za bohatou činnost jak v oblasti požární prevence a represe, tak i při zajišťování kulturních a společenských akcí,“ hodnotil Kalčík. Nezapomněl zmínit také oceňování dlouholetých členů sborů, což je vlastně jediná forma poděkování za dlouholetou práci. Připomenuto bylo i náhlé úmrtí starosty sdružení Karla Richtra a jeho poslední rozloučení v Praze.

Velké poděkování patřilo také Tomáši Kohelovi, který byl vlastně otcem myšlenky uspořádat soutěž TFA v Domažlicích. Ta se konala v uplynulém roce a byla nejvýznamnější soutěží v okrese. „Bylo to třetí mistrovství vůbec a u nás se pořádalo úplně poprvé. Zvládli jsme to s naprostou noblesou,“ konstatoval starosta sboru Domažlic Luboš Mleziva.

V další části valné hromady zástupci jednotlivých sborů informovali o činnosti ve svých sdruženích za minulý rok a poté následovala diskuze.