Sbor Českobratrské církve evangelické v Domažlicích zorganizoval už po čtvrté pod vedením Michaely Grimm v kulturním sále v Luženičkách jarní charitativní bazar.

„Již několik let, vždy na jaře a na podzim, se setkává skvěle sehraný tým děvčat, který tuto akci připravuje. Vše, co je v bazaru k mání, pochází ze sbírek konaných ve spřátelených sborech německé evangelické luterské církve,“ řekla Michaela Grimm, která se charitě věnuje už pětadvacet let.
„Není to jen charita, ale také ekologická věc. Věci, které už lidé nepotřebují, se sbírají a slouží dál, místo, aby skončily někde na skládce. Vše se zcela zužitkuje. Přebytky putují do sborů v Hořicích a Praze–Dejvicích. Z neprodejných zbytků šatstva tkají v Merklíně, koberce,“ pokračuje Grimm s tím, že bazarem projdou na tři stovky lidí a rok od roku jich přibývá.

První dobročinný bazar v našem regionu uspořádala Michaela Grimm před lety v soukromé škole Adélka, odtud se přesunula do Ždánova pak do Draženova a nyní už čtvrtým rokem funguje bazar v Luženičkách.

Výtěžek je rozdělen mezi sbor ČCE v Domažlicích, Diakonii Radost v Merklíně a Základní školu, speciální a praktickou škola ve Zbůchu.

„Škola ve Zbůchu využije obnos, který bazar vynesl, na nákup změdělského nářadí pro své zahradnictví. Diakonie Merklín, která je mimo jiné jedním z mála zařízení, kde žijí lidé s autismem, ho použije na pořádání akcí pro své svěřence,“ vysvětluje Grimm a dodává: „Vám všem, kteří jste se jakýmkoli přispěním na této akci podíleli, ať již peněžním darem či fyzickou pomocí, patří velký dík.“