Poslední dubnová neděle byla pro 16 mladých rodin z Ch. Lhoty a jejich nejmenší potomky slavnostním dnem. Starosta František Jílek je oficiálně přivítal mezi občany.
„Děti letos dostanou místo dárků vkladní knížku, na kterou obec vložila 300 korun,“ řekl starosta v úvodu a uvedl vystoupení dětí z místní mateřské školky pod vedením ředitelky Evy Moravcové. Vystoupení se líbilo, třebaže ti, pro které bylo určeno především, ho příliš nevnímali.
„V dnešní uspěchané době je narození každého dítěte vlastně zázrak. A pro nás, představitele obce, potvrzením toho, že mladí lidé mají přes veškeré starosti zájem na vesnici plnohodnotně žít,“ uvedl Jílek. Po slavnostním přípitku rodičů si děti vyzkoušely „služební“ kolébku a Václav Kafka zdokumentoval jak kamerou, tak i foťákem děti pro obecní web a kroniku.
Vítání občánků zde uspořádali po dvou letech, a tak bylo v zasedačce obecního úřadu poněkud těsno. A protože v letošním roce přibude dalších 10 rodin do nové bytovky, je docela možné, že za dva roky bude těsno opět, pokud nebudou muset tuto milou akci uspořádat už příští rok.