Během posledních let jsme určitě všichni zaznamenali výrazné zlepšení stavu veřejných toalet. V prostorách pro veřejnost, kde lidé konzumují nápoje a potraviny, ale také ve školách, na úřadech a veřejných toaletách, musí být podle norem EU zajištěno hygienické zařízení zvlášť pro personál a samostatné pro klienty. Musí být vybaveno předsíňkou, kde je umyvadlo s pákovou baterií nebo fotobuňkou.
Musí zde téci teplá i studená voda. Místnosti těchto prostor musí mít odvětrávání a musí být oddělené pro muže a ženy. Povrchy místností musí být omyvatelné a odpovídat stavebním předpisům. „Výsledky kontrol jsou velice rozdílné, co se týká úklidu a nebo technického vybavení toalet. Pokud jsou zjištěny odstranitelné závady, je ponechána majiteli provozovny lhůta na jejích odstranění. Pokud závada ve lhůtě odstraněna není, ukládáme blokovou pokutu. V případě neuposlechnutí a při odmítnutí zaplatit blokové pokuty, můžeme přistoupit ke správnímu řízení. Pokud je zjištěn kritický stav, může být provozovna uzavřena,“ sdělil Michael Koptík z Krajské hygienické stanice v Domažlicích.
„V Domažlicích jsou v současnosti dvoje veřejné záchodky. Jedny v Obchodním centru a druhé v ulici pod Chodským hradem. Oboje dotuje město. Jedny částkou přibližně 70 000 Kč ročně a v druhém případě platí město vodu a elektřinu, neboť jde o objekt, který je v jeho vlastnictví. Máme v plánu vybudovat ještě jedny veřejné toalety. Do té doby jsme dohodli s majiteli šesti restaurací, že budou jejich toalety veřejně přístupné a bez poplatků. Tyto restaurace budou označeny cedulkami, že se jedná o věřejně přístupné toalety. Smlouvu už podepsali tři ze šesti majitelů,“ uvedl místostarosta Domažlic, Dalibor Kubů.