Vláda letos vyčlenila ze státního rozpočtu téměř 860 milionů korun na obnovu a údržbu českých památek. Oproti minulým letům to znamená nárůst o dvě stě šedesát milionů. Pořád to ale není dost. „Přestože došlo k určitému nárůstu objemu finančních prostředků pro památkové programy, a činí tedy 858 milionů korun, ideální by byla částka zhruba třikrát vyšší,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar.
Národní památkový ústav eviduje přes 44 a půl tisíce nemovitých památek, z nichž 630 památek nebo jejich částí je v opravdu alarmujícím stavu.
Česko se ale navzdory tomu může pochlubit dvanácti památkami zapsanými na seznamu UNESCO. Být památkou na seznamu znamená určitou prestiž, se kterou přichází větší zájem a samozřejmě návštěvnost. Výhoda přichází i ve chvílích katastrof, kdy je o ně mnohem větší zájem ze strany těch, kdo jim chtějí pomoci. Samotná organizace UNESCO ale poskytuje finanční prostředky jen do rozvojových zemí, údržbu českých památek tedy musí platit výhradně stát, potažmo jednotlivé obce.
Výjimku tvořily pražské a českokrumlovské památky zničené povodněmi v roce 2002, kdy UNESCO s finanční pomocí neváhalo.
Existují dotační programy ministerstva kultury, ze kterých je možné čerpat příspěvky na obnovy kulturních památek. Často se může jednat o památky nevyčíslitelných hodnot. Absolutní letošní novinkou je dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
„Cílem tohoto programu je pokrýt kulturní památky, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny. Z programu ministerstvo kultury přidělilo obci s rozšířenou působností Domažlice celkovou částku 1 709 000 korun,“ sdělila referentka Úřadu památkové péče v Domažlicích Helena Weberová, s tím, že se program realizuje ve dvou kolech, přičemž do prvního byla přidělena částka 1 300 000 korun a do druhého kola 409 000 korun.
„Do prvního kola se přihlásili dva žadatelé. Římsko–katolická farnost Domažlice žádá o finance na obnovu kostela sv. Vavřince a soukromá osoba na zabezpečení zámku ve Ždánově. Částky jsou zatím navrženy, musí je však ještě schválit Ministerstvo kultury,“ dodala Weberová. Na opravu fasády kostela sv. Vavřince byla navržena částka příspěvku ve výši 500 000 korun, přičemž celkový náklad je 746 655 korun. Dalších 500 000 korun bylo navrženo na výměnu krytiny a klempířské práce na střeše kostela. Celková cena této opravy dosáhne 668 693 korun.
Na zabezpečení zámku ve Ždánově činí doporučená výše příspěvku 300 000 korun.
„Zámek je v havarijním stavu. Celková cena pouze zabezpečovacích prací je 418 000 korun,“ sdělila Weberová.