Pětinápravový nákladní automobil Scania opatřený velkým ´ lodním´ kontejnerem musel kvůli nelegálnímu zboží přijet na asijské tržnice ve Folmavě opakovaně.
Trhovcům bylo tentokrát ´ulehčeno´ zejména od padělků textilu, obuvi a nelegálních kopií hudebních a filmových nosičů. Zabavené nelegální zboží zaplnilo zhruba dva a půl výše uvedeného kontejneru.
„Už v sobotu 22. března jsme zahájili na třech tržnicích ve Folmavě nepřetržitý celní dohled. Na příkaz státního zástupce jsme během čtvrtka a pátku otevřeli 110 prodejních stánků. Na akci se podílelo 90 celníků z celé republiky, dále pracovníci České obchodní inspekce a příslušníci Cizinecké policie. Podařilo se zajistit nelegální zboží, jehož hodnota byla předběžně odhadnuta na 40–50 milionů korun,“ uvedla o víkendu Deníku mluvčí Celního ředitelství v Plzni Jitka Blahutová a podotkla, že někteří Asiaté otevřeli kontrole své stánky dobrovolně.
„Veškeré zboží bylo sepsáno, v následujících dnech bude jeho hodnota přesně vyčíslena. Kontroloři objevili ve folmavských stáncích řadu úkrytů s nelegálním zbožím, zejména se jednalo o tajné sklady nad falešným stropem stánku,“ uvedla zajímavost Blahutová.
Dodala, že v současné době jsou zpracovávány seznamy zboží zabaveného na tržnici ve Svaté Kateřině, kde byly kromě zboží odhadem za 100 milionů korun zabaveny i dva stroje, které Asiaté používali k zažehlování emblémů a výšivek světových značek na textil. Z toho důvodu bude přesná hodnota zboží zabaveného ve Folmavě známa až později.
A jak vidí kontroly celníků v minulosti a dnes? Změnilo se něco? „V souvislosti s kontrolami prodejců vidím dva pozitivní aspekty. Ve Folmavě se našlo minimum padělků cigaret. Dalším přínosem je fakt, že při našich kontrolách nastal velký posun, neboť se nám nyní více daří dostávat povolení k otevření stánků od státních zástupců. Masivní akce na tržnicích s nepřetržitým dohledem jsou velkým posunem v naší kontrolní činnosti,“ odpověděla Blahutová.
Nepřetržitý celní dohled na všech folmavských tržnicích nadále trvá.