Třebaže v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje nezískal minulý týden náš region žádnou z cen, může si svým způsobem připsat vítězství a ještě vynikající úspěch u čtenářů Deníků v Plzeňském kraji.
Ti za nejlepší stavbu z jedenáctky nominovaných vybrali Selskou náves neboli Pivovarský dvůr v Černicích. Pro něj téměř šedesát procent čtenářů. Málokdo však ví, že generálním dodavatelem této stavby ležící v jiném regionu byla domažlická firma Stafiko.
Zjišťovali jsme, co uvedené přízni čtenářů firma říká a jak vidí fakt, že právě její dílo skončilo ze třiceti přihlášených staveb Plzeňského kraje v užší nominaci.
„Předně nás těší, že se stavba, již jsme realizovali, dostala mezi nominované. Velmi si vážíme také toho, že selský dvůr u vašich čtenářů zvítězil na celé čáře, byť ho jako nejlepší odborná porota nevybrala. Bez diskuze si vážíme toho, že čtenáři Deníku považují naši stavbu za nejlepší,“ uvedl jednatel firmy Stafiko Štěpán Sladký a dodal, že zanedbatelný není ani tak trochu skrytý úspěch co se týče další přihlášené stavby z našeho regionu – Muzea příhraničí ve Kdyni. „Říkám to bez ohledu na nějakou rivalitu, neboť muzeum je dílem domažlické firmy DSP a ny vyhlášení byl proto Jan Sloup,“ dodal Sladký.
U posledně jmenovaného objektu je zajímavá také skutečnost, že v anketě Deníku dostal dokonce shodné hodnocení s vítěznou stavbou v kategorii A, kterou je Obchodní dům Galerie Dvořák v Plzni.
„Ceníme si, že jsme v obrovské konkurenci, jaká byla v naší B kategorii (přestavby – pozn. red.), před〜běhli Dominikánský klášter v Klatovech. Zjistil jsem dodatečně u poroty, že naše muzeum získalo od odborníků o osmdesát procent hlasů více než zmiňovaný klášter. Také proto jsme si z Plzně přivezli jedno ze dvou udílených zvláštních ocenění. Blaží nás, že čtenáři západočeských Deníků hlasovali tak, že nás dali na roveň stavbě, která zvítězila u poroty,“ uvedl kdyňský starosta Jan Löffelmann.