Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří a pořídit si je se vyplatí. Tyto prostředky už mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám.
Pokud vám totiž například začne hořet sedací souprava nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit. Pak je výhodné použít přenosný hasicí přístroj, který má mnohem větší hasební účinek. Jeho použitím v prvotní fázi rozvoje požáru je totiž možné nejen zabránit mnohatisícovým škodám na vlastním majetku, ale i ušetřit sebe a své blízké starostí, které jsou spojené s likvidací následků požáru.
Alarmující jsou čísla, která ukazují počet požárů domácností v ČR za uplynulý rok. ze statistik vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnosti. Denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt si požáry v českých domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní.
„Vybavení domácnosti přenosnými hasičskými přístroji nově upravuje vyhláška ministerstva vnitra číslo 23/ 2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabude účinnosti 1. července letošního roku. Mimo jiné budou muset být takto vybaveny i bytové domy, ubytovací zařízení, garáže, rodinné domky a stavby pro rodinnou rekreaci, které byly zahájeny po letošním 1. červenci,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Alena Marešová.
I když po nabytí účinnosti vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb nebude vybavení hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti, hasiči na základě svých zkušeností a údajů ze statistiky požárů jejich pořízení velmi doporučují. Záleží ale na každém, jak vysokou míru bezpečnosti si chce zajistit pro sebe a svou rodinu.
V průběhu roku 2007 došlo podle statisticky v Plzeňském kraji ke 1 436 požárům s přímou škodou ve výši 88 804 400 korun. Usmrceno při nich bylo devět osob a 56 jich bylo zraněno. V bytech a rodinných domech hořelo stokrát a škoda činila téměř 3 000 000 korun. Zemřelo šest lidí.
„Hasicí přístroj má být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Nejlepší je umístit ho na místo, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jeho dosahu. Například v kuchyni, dílně nebo v garáži,“ dodala Marešová.