Více než dva a půl milionů korun rozdělili ve středu v podvečer pro mládež i dospělé domažličtí zastupitelé podle nově vypsaných grantů.
Z nich plynou příspěvky města pro kulturní, sportovní a další činnost mládeže i dospělých. A třebaže komise, která žádosti vyhodnocovala, se sešla několikrát, neobešlo se schvalování bez emocí.
Zastupiteli Vítězslavu Brodymu (ČSSD) musel předseda výboru školství, mládeže a tělovýchovy Karel Štípek vysvětlovat způsob vyhodnocování grantů i přesto, že tyto schvalovala komise složená z lidí napříč politickými stranami. „Částky požadované na podporu sportovní činnosti mládeže přesahovaly v rozpočtu schválenou částku jeden a půl milionu,“ vysvětlil Štípek k jednomu z grantů.
„Když poslouchám diskuzi, tak mne to zaráží. Město Domažlice, které je významný dárce a sponzor pro organizace mládeže i dospělých, jasně vypsalo granty. Lidé v komisích se tím zabývali a vyhodnotili příspěvky se vší zodpovědností,“ nevydržel nesmyslnou debatu prezident fotbalistů Jiskry Jaroslav Ticháček. Poté už domažličtí zastupitelé navržené částky grantů schválili. A kupodivu (navzdory úvodní bouřlivé diskuzi) naprosto jednomyslně.

Schválené granty města Domažlic

Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova 1 500 000
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova 380 000
Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní záj. činnosti 268 600
Podpora činnostimládeže – kultura a ostatní záj. činnosti 12 500
Reprezentace města 100 000
Podpora významných počinů (185 tis. z rozp. rezervy) 385 000