Třídění odpadu je pro některé obyvatele měst a obcí samozřejmostí a pro jiné zbytečností. Žijí mezi námi i takoví občané, kteří vyhazují odpad, kde se jim to zrovna hodí. Ačkoliv města a obce platí za svoz odpadu nemalé částky, jsou nuceny platit obrovské peníze za likvidace černých skládek.
V Bělé nad Radbuzou se s černými skládkami také potýkají, ačkoliv mají místní občané k dispozici sběrný dvůr, kam mohou vozit odpad zdarma.
„Černé skládky se tady objevují. Bohužel pachatele jsme zatím nedopadli. Sběrný dvůr je otevřen odpoledne a také v sobotu. Poplatky za odpad činí v našem městě čtyři sta korun za osobu,“ sdělil starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka.
Za minulý rok zaplatilo město za odpady 1 569 159 korun. Od EKOCOMu obrželo odměnu za třídění odpadu ve výši 128 721 korun. Ve sběrném dvoře v Bělé nad Radbuzou bylo přijato k likvidaci také 37 osobních automobilů.
V Domažlicích bojuje městský úřad s černými skládkami, které jsou opakovaně zakládány v zahrádkářské kolonii pod nemocnicí.
„Vloni nechalo město v těchto místech černé skládky uklidit a již se začínají znovu objevovat,“ sdělila Lucie Císlerová, pracovnice odboru životního prostředí při Městském úřadu v Domažlicích.
Černé skládky existují i v blízkém okolí Domažlic. „Pokud se objeví černá skládka na pozemku soukromé osoby, tak se její odstranění řeší individuálně s vlastníkem. Pokud je taková skládka na pozemku města, je odstraněna technickými službami. Je–li dopaden viník, který neoprávněně takovou skládku založil, anebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, nevyhne se sankci. Jedná–li se o fyzickou osobu, může jí být uložena pokuta podle přestupkového zákona až do výše 50 000 korun,“ pokračuje Císlerová s tím, že pokud je zakladatelem černé skládky firma nebo podnikatel, může jim být podle zákona o odpadech udělena městským úřadem pokuta až do výše 300 000 korun.
Co se týče třídění odpadu zajišťují obce i města pro své občany kontejnery na tříděný odpad.
„V Domažlicích jsou rozmístěny kontejnery na papír, plasty, sklo a také čtyři kontejnery na použitý textil, starou obuv a podobně. Stále existují mezi občany třídiči a netřídiči. Většina lidí třídí pouze odpad základní. Převládá mezi nimi názor, že pokud si platím, tak odpad třídit nebudu, což není správné. I přesto jsou na tom Domažlice jako celek s tříděním odpadu velmi dobře,“ dodala Císlerová.
„Odpad se naučili třídit většinou starší lidé. Mladé rodiny, které v našem domě odpad třídí, jsou spíše výjimkou. Pod schránkami máme krabici, kam se házejí propagační letáky. Dojít do kontejneru na papír trvá asi dvě minuty, ale mladí, co mají službu, raději vysypou obsah této krabice do popelnice. Tak to často raději uklidím sám, protože to prostě nemůžu vidět. Myslel jsem, že spiše mladé rodiny budou v čele ekologické iniciativy, ale je to přesně naopak,“ sdělil Jan Pek z Domažlic.
Od začátku letošního roku vynaložilo město Kdyně za likvidaci černých skládek již 14 tisíc korun. „Jedná se o odpad typu komunální a nebezpečný, který je uložen zejména při místních a lesních cestách. Jsou to zejména součástky z automobilů, pneumatiky a elektrospotřebiče. Při zjišťování zakladatelů černých skládek využíváme i Policii ČR. Určit takového pachatele je však velmi složité,“ uvedla pracovnice Městského úřadu ve Kdyni Soňa Spěváková s tím, že pokud je zakladatel černé skládky zjištěn, je postupováno cestou přestupku. Pokud je odpad uložen ve městě, nebo obci a je pachatel znám, postupuje se podle vyhlášky města.
Každoročně po ukončení turistické sezony provádí město úklid turistických cest, společně s Lesy ČR. Úklid a sběr odpadu zajišťují i finančně Lesy ČR, odvoz a uložení odpadu pak město Kdyně.