Více než stovka dětí se sešla v sobotu na kdyňském náměstí na Sletu čarodějnic a čarodějů, který už po páté pořádala Pionýrská skupina Safír.
Každé z dětí dostalo hned na začátku soutěžního odpoledne hrací kartu, se kterou se vydalo hledat deset čarodějnic.
„Na každém stanovišti čeká jedna čarodějnice, která má pro děti připraveny různé úkoly. Pokud úkol splní, dostanou do své hrací karty razítko. Po nasbírán deseti takových razítek si přijdou vybrat svou malou odměnu a mohou s novou kartou pokračovat dál v soutěži. Tímto způsobem si mohou hrát celé odpoledne,“ uvedla oddílová vedoucí Pionýrské skupiny Safír Blanka Praisová.
Úkoly, které děti musely splnit, byly různé – malovaly perníčky na papír, vařily kouzelný nápoj, poznávaly jedovaté rostliny, chytaly pavouky a nechyběla ani překážková dráha, kterou musely zdolat na koštěti. Soutěžily malé i větší děti.
„Chodíme sem pravidelně. Děti si tady vždycky užijí a my také. Mému synovi Jiříkovi jsou čtyři a půl roku a soutěží už druhým rokem. Na jeho masku jsem použila manželovo tričko. Rozstříhala jsem rukávy, našila na tričko pavouky a maska byla hotová,“ řekla Olga Elblová z Kdyně.
Díky sponzorům si děti mohly užívat spoustu legrace na skákacím hradu. V květnu ještě čeká na kdyňské děti akce s názvem Cyklohrátky, která se bude konat na víceúčelovém hřišti ve Kdyni. Pořadatelem je opět Pionýrská skupina Safír.